Vytvoriť faktúru

MUSIC FORUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MUSIC FORUM
IČO 31339191
DIČ 2020351300
IČ DPH SK2020351300
Dátum vzniku 14 Decembra 1992
Právna forma Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo MUSIC FORUM
Jungmannova 18
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 192 900 €
Aktíva 79 872 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254430998, 0908709895
Mobile phone(s) 0908709895
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 95,849
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,514
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,514
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,514
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 85,335
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 51,474
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 51,474
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,681
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,681
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,681
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,180
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,227
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,953
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 95,849
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 95,849
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 95,849
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 50,853
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,853
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 39,390
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,606
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 192,900
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 72,324
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 120,576
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 191,389
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 42,578
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,050
D. Služby (účtová skupina 51) 138,823
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,468
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,468
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 470
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,511
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,449
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 44
XII. Kurzové zisky (663) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,305
O. Kurzové straty (563) 310
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 995
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,261
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 250
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 250
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
 • IČO:31339191 DIČ: 2020351300 IČ DPH: SK2020351300
 • Sídlo: MUSIC FORUM, Jungmannova 18, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Decembra 1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Vlasta Valentovičová 0 € (0%) Majerníkova 26 Bratislava 841 05
  Gregor Valentovič 0 € (0%) Bratislava - mestská časť Staré mesto 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.04.2016Noví spoločníci:
   Gregor Valentovič Majerníkova 26 Bratislava - mestská časť Staré mesto 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Gregor Valentovič Majerníkova 26 Bratislava - mestská časť Staré mesto 841 05 Vznik funkcie: 23.03.2016
   03.02.2003Noví spoločníci:
   Vlasta Valentovičová Majerníkova 26 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Vlasta Valentovičová Majerníkova 26 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 14.12.1992
   17.10.1995Nové sidlo:
   Jungmannova 18 Bratislava 851 01
   14.12.1992Nové obchodné meno:
   MUSIC FORUM v.o.s.
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklama a propagácia
   vydavateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti kultúry