Vytvoriť faktúru

D O S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno D O S
IČO 31339212
DIČ 2020328827
IČ DPH SK2020328827
Dátum vzniku 14 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D O S
Rajecká 28
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 59 095 €
Zisk 14 063 €
Aktíva 33 696 €
Vlastný kapitál -73 386 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0262250680, 0948002002
Mobile phone(s) 0948002002
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 11,782
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 11,782
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,195
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,637
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,087
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 529
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,493
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 25,419
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -59,323
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,958
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,656
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -86,664
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 14,063
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 84,742
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 175
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 84,507
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 31,697
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,470
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 50,340
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 60
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 59,095
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 56,686
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,383
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 44,037
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,063
C. Služby (účtová skupina 51) 21,917
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,339
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,922
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,796
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,058
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,706
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 100
XI. Kurzové zisky (663) 100
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 135
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 135
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -35
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 15,023
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 14,063
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31339212 DIČ: 2020328827 IČ DPH: SK2020328827
 • Sídlo: D O S, Rajecká 28, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Borlok Rajecká 28 Bratislava 820 08 14.12.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Borlok 4 980 € (50%) Rajecká 28 Bratislava 820 08
  Ing. Miroslav Kravárik 4 980 € (50%) Žilina 010 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.07.2003Nové predmety činnosti:
   fotografické práce
   kopírovacie služby.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Borlok Rajecká 28 Bratislava 820 08 Vznik funkcie: 14.12.1992
   14.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Borlok Rajecká 28 Bratislava
   09.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ján Borlok Rajecká 28 Bratislava
   Ing. Miroslav Kravárik Trnavská 3 Žilina 010 08
   08.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Borlok Rajecká 28 Bratislava
   Ing. Miroslav Kravárik Trnavská 3 Žilina
   Juraj Stieranka Šintavská 12 Bratislava
   06.10.1995Nové predmety činnosti:
   opravy motorových vozidiel
   opravy karoserií
   prenájom motorových vozidiel a hnuteľných v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami-upratovacie práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Kravárik Trnavská 3 Žilina
   Juraj Stieranka Šintavská 12 Bratislava
   13.09.1993Noví spoločníci:
   Ing. Ján Borlok Rajecká 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Borlok Rajecká 28 Bratislava
   12.09.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Borlok Rajecká 28 Bratislava
   Júlia Petrovičova Rajecká 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Borlok
   Júlia Petrovičová
   14.12.1992Nové obchodné meno:
   D O S spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rajecká 28 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   odborná poradenská služba v odbore cestnej dopravy
   výcvik vodičov cestných motorových vozidiel
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Borlok Rajecká 28 Bratislava
   Júlia Petrovičova Rajecká 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Borlok
   Júlia Petrovičová