Vytvoriť faktúru

IMMOB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno IMMOB
IČO 31339221
DIČ 2020328838
IČ DPH SK2020328838
Dátum vzniku 09 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMMOB
Martinská 31
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 134 520 €
Zisk -28 464 €
Aktíva 333 193 €
Vlastný kapitál 149 001 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243420145
Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 327,452
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 210,082
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 210,082
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 202,580
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,832
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 670
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 117,312
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,894
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,890
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 106,418
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,107
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 102,311
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 58
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 58
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 327,452
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 148,260
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,926
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,926
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 166,158
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 166,158
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -28,464
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 179,192
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 178,623
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 178,623
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 178,623
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 569
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 569
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 569
Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 134,400
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 134,520
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 134,400
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 120
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 161,991
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,674
D. Služby (účtová skupina 51) 147,412
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,503
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,918
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,918
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 484
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -27,471
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -17,686
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 11
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 42
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 42
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -31
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -27,502
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 962
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -28,464
Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017