Vytvoriť faktúru

IMMOB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IMMOB
IČO 31339221
DIČ 2020328838
IČ DPH SK2020328838
Dátum vzniku 09 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMMOB
Martinská 31
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 60 000 €
Zisk 27 534 €
Aktíva 333 193 €
Vlastný kapitál 149 001 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243420145
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 357,679
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 204,725
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 204,725
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 171,642
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,295
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 29,788
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 152,895
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 18,853
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 18,853
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,853
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 134,042
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,645
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 132,397
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 59
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 59
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 357,679
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 176,724
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,926
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,926
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 138,624
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 138,624
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 27,534
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 180,955
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 178,623
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 178,623
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 178,623
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,332
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 520
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 520
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,812
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 60,000
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 60,000
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 60,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,672
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,130
D. Služby (účtová skupina 51) 3,631
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,542
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,886
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,886
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 483
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 35,328
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 51,239
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 41
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 41
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -29
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 35,299
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,765
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,765
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 27,534
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31339221 DIČ: 2020328838 IČ DPH: SK2020328838
 • Sídlo: IMMOB, Martinská 31, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Ľubomír Drahovský Jána Stanislava 20C Bratislava 841 05 17.02.2014
  Ing. Herbert Lugbauer Abraham a Sancta Clara Strasse 3 Viedeň 1140 Rakúska republika 10.01.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Mag. Ralph Lugbauer 3 320 € (50%) Viedeň 1140 Rakúska republika
  Mag. Mariella Zilahi - Lugbauer 3 320 € (50%) Wien 1140 Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.03.2014Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ľubomír Drahovský Jána Stanislava 20C Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.02.2014
   11.03.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslava Pešková Opletalova 32 Bratislava 841 07
   04.02.2011Noví spoločníci:
   Ing. Mag. Ralph Lugbauer Amalienstrasse 17/3 Viedeň 1140 Rakúska republika
   03.02.2011Zrušeny spoločníci:
   Ralph Lugbauer Amalienstrasse 17/3 Viedeň 1140 Rakúska republika
   15.01.2011Nové sidlo:
   Martinská 31 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ralph Lugbauer Amalienstrasse 17/3 Viedeň 1140 Rakúska republika
   Mag. Mariella Zilahi - Lugbauer Einfahrtstrasse 1C Wien 1140 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Herbert Lugbauer Abraham a Sancta Clara Strasse 3 Viedeň 1140 Rakúska republika Vznik funkcie: 10.01.2011
   14.01.2011Zrušené sidlo:
   Martinská 31 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Mag. Mariella Tina Zilahi - Lugbauer Einfahrtstrasse 1C Wien 1140 Rakúsko
   22.02.2007Noví spoločníci:
   Mag. Mariella Tina Zilahi - Lugbauer Einfahrtstrasse 1C Wien 1140 Rakúsko
   21.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Mag. Mariella Tina Zilahy - Lugbauer Einfahrtstrasse 1C Wien 1140 Rakúsko
   25.01.2007Noví spoločníci:
   Mag. Mariella Tina Zilahy - Lugbauer Einfahrtstrasse 1C Wien 1140 Rakúsko
   24.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Mariella Lugbauer Einfahrtstrasse 1C Wien 1140 Rakúsko
   29.07.2002Nové predmety činnosti:
   realitná kancelária
   knižný obchod a vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Vzdelávacia činnosť v rozsahu predmetu podnikania /okrem § 3 písm. zc) zák.č.455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/
   organizovanie seminárov, kurzov a školení
   usporadúvanie výstav, zábavných, kultúrnych a vzdelávacích podujatí
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Mariella Lugbauer Einfahrtstrasse 1C Wien 1140 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   28.07.2002Zrušeny predmety činnosti:
   realitná kancelária
   knižný obchod a vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   ASKIN & Co - Výroba a obchod spol. s r.o. Súmračná 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.09.1999Noví spoločníci:
   ASKIN & Co - Výroba a obchod spol. s r.o. Súmračná 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslava Pešková Opletalova 32 Bratislava 841 07
   28.09.1999Zrušeny spoločníci:
   ASKIN & Co - Výroba a obchod spol. s r.o. Súmračná 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslava Švančarová Lachova 32 Bratislava
   09.12.1992Nové obchodné meno:
   IMMOB spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Martinská 31 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realitná kancelária
   knižný obchod a vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   ASKIN & Co - Výroba a obchod spol. s r.o. Súmračná 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslava Švančarová Lachova 32 Bratislava