Vytvoriť faktúru

GOLDTIME - BL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GOLDTIME - BL
IČO 31339361
DIČ 2020299996
IČ DPH SK2020299996
Dátum vzniku 18 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GOLDTIME - BL
Rezedova 5
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 516 609 €
Zisk 5 614 €
Aktíva 955 024 €
Vlastný kapitál 258 865 €
Kontaktné informácie
Email balogh@goldtime.sk
Webová stránka http://www.corial.sk;http://www.goldtime.sk
Phone(s) +421243422975, +421243425168
Mobile phone(s) +421903459486, +421903459491, +421903659490
Fax(es) 0243422973
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 946,329
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 133,387
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 133,387
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 79,198
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 54,189
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 805,591
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 568,730
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 53,478
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 515,252
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 54,081
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 54,081
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 174,443
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 97,999
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 97,999
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 76,444
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,337
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,337
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,351
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,351
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 946,329
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 264,479
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 555,169
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -303,607
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,108
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -311,715
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,614
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 681,850
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 175,000
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 175,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 427,851
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 329,934
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 329,934
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 19,133
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,602
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 63,182
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 22,705
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 17,342
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,363
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 56,294
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,516,609
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,484,191
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 22,302
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,056
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,060
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,467,172
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 796,296
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 58,354
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -1,461
D. Služby (účtová skupina 51) 225,553
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 318,703
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 225,130
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 80,963
4. Sociálne náklady (527, 528) 12,610
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 241
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 60,483
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 60,483
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,988
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,015
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 49,437
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 427,751
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,133
XII. Kurzové zisky (663) 1,133
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 39,238
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,731
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,731
O. Kurzové straty (563) 12,602
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 20,905
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -38,105
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,332
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,718
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,569
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 2,149
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,614
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31339361 DIČ: 2020299996 IČ DPH: SK2020299996
 • Sídlo: GOLDTIME - BL, Rezedova 5, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jaroslav Malgot konateľ Rajecká 5 Bratislava 821 07 17.01.2001
  Ing. Jiří Jára konateľ Dobřichovická 749 Černošice 252 28 Česká republika 30.01.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  GOLDTIME a.s. 6 639 € (100%) Praha 8 180 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.07.2008Nové sidlo:
   Rezedova 5 Bratislava 821 01
   09.07.2008Zrušené sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   26.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Jára - konateľ Dobřichovická 749 Černošice 252 28 Česká republika Vznik funkcie: 30.01.2001
   25.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Jára - konateľ Kamzíkova 3 Praha 1 Česká republika Vznik funkcie: 30.01.2001
   27.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Malgot - konateľ Rajecká 5 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 17.01.2001
   Ing. Jiří Jára - konateľ Kamzíkova 3 Praha 1 Česká republika Vznik funkcie: 30.01.2001
   26.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Malgot Rajecká 5 Bratislava
   Ing. Jiří Jára Kamzíkova 3 Praha 1 Česká republika
   28.02.2002Nové sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   GOLDTIME a.s. IČO: 18 629 814 U Libeňského pivovaru 10/2015 Praha 8 180 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Jára Kamzíkova 3 Praha 1 Česká republika
   27.02.2002Zrušené sidlo:
   Konopná 5 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   GOLDTIME a.s. IČO: 18 629 814 Vodičkova 17 Praha 1 Česká republika
   01.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Malgot Rajecká 5 Bratislava
   28.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Trebatický Žehrianska 5 Bratislava
   26.03.1999Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj drahých kovov
   Noví spoločníci:
   GOLDTIME a.s. IČO: 18 629 814 Vodičkova 17 Praha 1 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Trebatický Žehrianska 5 Bratislava
   25.03.1999Zrušeny spoločníci:
   GOLDTIME a.s. Vodičkova 17 Praha 1 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Trebatický Žehrianska 5 Bratislava
   05.04.1995Nové sidlo:
   Konopná 5 Bratislava 821 05
   04.04.1995Zrušené sidlo:
   Teslova 30 Bratislava 821 02
   25.11.1993Nové sidlo:
   Teslova 30 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Trebatický Žehrianska 5 Bratislava
   24.11.1993Zrušené sidlo:
   Heydukova 29 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Jára Kamzíkova 3 Praha 1 Česká republika
   18.12.1992Nové obchodné meno:
   GOLDTIME - BL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Heydukova 29 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, nákup a predaj, hodinárstvo
   Noví spoločníci:
   GOLDTIME a.s. Vodičkova 17 Praha 1 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jiří Jára Kamzíkova 3 Praha 1 Česká republika