Vytvoriť faktúru

SLOVSTAVBA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVSTAVBA
IČO 31339433
DIČ 2020295431
IČ DPH SK2020295431
Dátum vzniku 22 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVSTAVBA
Mickiewiczova 10
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 324 €
Zisk -26 367 €
Aktíva 1 103 613 €
Vlastný kapitál 171 293 €
Kontaktné informácie
Email slovstavbask@gmail.com
Phone(s) 0905718803
Mobile phone(s) 0905718803
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 495,603
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 495,603
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 24,524
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 586,394
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 208,887
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 111,949
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 118
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,081,997
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 144,925
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 10,378
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 10,378
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 160,582
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -26,367
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 937,072
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 18,032
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 891,489
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 467,346
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,034
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -5,817
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 423,926
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 27,551
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 29,324
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 27,344
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,980
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 53,417
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,759
C. Služby (účtová skupina 51) 3,662
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,711
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,672
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 20,823
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,790
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -24,093
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,923
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,314
M. Nákladové úroky (562) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,313
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,314
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -25,407
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -26,367
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31339433 DIČ: 2020295431 IČ DPH: SK2020295431
 • Sídlo: SLOVSTAVBA, Mickiewiczova 10, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Roman Sklár Poľská 2 Bratislava 22.12.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Roman Sklár 6 639 € (100%) Poľská 2 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.10.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Roman Sklár Poľská 2 Bratislava
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Sklár Poľská 2 Bratislava
   21.11.1994Nové sidlo:
   Mickiewiczova 10 Bratislava 811 07
   20.11.1994Zrušené sidlo:
   Poľská 2 Bratislava 811 07
   22.12.1992Nové obchodné meno:
   SLOVSTAVBA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Poľská 2 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba cementového tovaru a umelého kameňa
   marketing
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Sklár Poľská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Roman Sklár Poľská 2 Bratislava