Vytvoriť faktúru

IMEX, IMEX, /skrátený názov/ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IMEX, IMEX, /skrátený názov/
IČO 31339468
DIČ 2020852328
Dátum vzniku 04 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMEX, IMEX, /skrátený názov/
Vajanského nábrežie 15
81638
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 1 759 €
Vlastný kapitál -34 522 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,759
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,759
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,759
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 697
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 697
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,062
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,759
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -34,522
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,597
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,597
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -51,119
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -51,119
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,281
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,850
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 11,850
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 23,302
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 67
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 929
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,306
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,129
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4194170.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015