Vytvoriť faktúru

Mária - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Mária
IČO 31339662
DIČ 2020293473
IČ DPH SK2020293473
Dátum vzniku 23 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Mária
Obchodná 37
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 56 213 €
Zisk 12 648 €
Aktíva 54 359 €
Vlastný kapitál -939 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903826090
Mobile phone(s) 0903826090
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 32,559
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 32,559
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 609
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,333
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 196
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,137
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 33,892
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,709
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 498
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -8,408
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,648
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,183
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 19,782
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,401
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 183
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,218
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 56,213
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 21,213
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 35,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 42,441
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,933
C. Služby (účtová skupina 51) 6,001
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,482
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 444
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,972
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 11,247
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,362
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,772
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,279
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 140
N. Kurzové straty (563) 3
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 137
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -140
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 13,632
P. Daň z príjmov (591, 595) 984
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,648
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31339662 DIČ: 2020293473 IČ DPH: SK2020293473
 • Sídlo: Mária, Obchodná 37, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Decembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mária Večeríková Obchodná 37 Bratislava 811 06 23.12.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mária Večeríková 3 651 € (55%) Obchodná 37 Bratislava 811 06
  Stanislav Večerík 1 660 € (25%) Lotyšská 20 Bratislava
  Silvia Václavíková 1 328 € (20%) Obchodná 37 Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.08.2005Noví spoločníci:
   Silvia Václavíková Obchodná 37 Bratislava 811 06
   18.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Silvia Václavíková Lotyšská 20 Bratislava
   04.08.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   upratovacie práce
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Večeríková Obchodná 37 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 23.12.1992
   03.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Večeríková Lotyšská 20 Bratislava
   09.09.1997Noví spoločníci:
   Silvia Václavíková Lotyšská 20 Bratislava
   08.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Iveta Koleničová Drotárska cesta 92 Bratislava
   Silvia Václavíková Lotyšská 20 Bratislava
   13.11.1995Noví spoločníci:
   Mária Večeríková Obchodná 37 Bratislava
   Stanislav Večerík Lotyšská 20 Bratislava
   Iveta Koleničová Drotárska cesta 92 Bratislava
   Silvia Václavíková Lotyšská 20 Bratislava
   12.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Iveta Koleničová Laurinská 1 Bratislava
   Stanislav Večerík Lotyšská 20 Bratislava
   Mária Večeríková Lotyšská 20 Bratislava
   Silvia Večeríková Lotyšská 20 Bratislava
   23.12.1992Nové obchodné meno:
   Mária spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 37 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodné a sprostredkovateľské služby so všetkými druhmi tovarov, nevyžadujúcich špeciálnu licenciu, nákup, predaj a výroba fotografií v sortimente foto-kino
   komisionálny predaj
   poskytovanie služieb verejného stravovania
   espresso a zmrzlina
   Noví spoločníci:
   Iveta Koleničová Laurinská 1 Bratislava
   Stanislav Večerík Lotyšská 20 Bratislava
   Mária Večeríková Lotyšská 20 Bratislava
   Silvia Večeríková Lotyšská 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Večeríková Lotyšská 20 Bratislava