Vytvoriť faktúru

DURVEKAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DURVEKAL
IČO 31339697
DIČ 2020944123
Dátum vzniku 10 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DURVEKAL
Lotyšská 48
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 479 €
Zisk -122 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421948348295
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,012
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,012
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 3,012
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,012
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 353
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -3,858
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -122
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,479
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,479
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,553
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 737
C. Služby (účtová skupina 51) 816
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -74
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -74
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 48
M. Nákladové úroky (562) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 48
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -48
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -122
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -122
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4267804.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015