Vytvoriť faktúru

Euro Print - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Euro Print
IČO 31339760
DIČ 2020342401
IČ DPH SK2020342401
Dátum vzniku 11 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Euro Print
Nad kúriou 1
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 134 065 €
Zisk -9 535 €
Aktíva 476 455 €
Vlastný kapitál 75 327 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911801999
Fax(es) 0244457720
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 184,908
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 62,555
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 62,555
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 62,555
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 121,568
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,424
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,694
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,694
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,730
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 38,383
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 38,383
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71,761
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 37,013
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 34,748
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 785
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 785
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 184,908
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 65,674
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 15,788
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 15,788
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 -126
2. Ostatné fondy (427, 42X) -126
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 52,908
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 52,908
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,535
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,460
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,541
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,541
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 152,337
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,109
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,109
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 144,480
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,552
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 901
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,295
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,582
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -115,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 78,774
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 78,774
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 134,065
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 134,065
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,932
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 129,183
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,950
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 148,424
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,303
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 24,615
D. Služby (účtová skupina 51) 54,058
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 32,055
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 23,395
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,019
4. Sociálne náklady (527, 528) 641
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 787
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 34,809
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 34,809
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 797
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,359
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 54,089
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,512
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 6,313
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3,197
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,687
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 904
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 904
O. Kurzové straty (563) 68
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,715
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,825
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,534
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,535
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31339760 DIČ: 2020342401 IČ DPH: SK2020342401
 • Sídlo: Euro Print, Nad kúriou 1, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Gajan Nad kúriou 1 Bratislava 831 06 26.02.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Gajan 5 312 € (80%) Nad kúriou 1 Bratislava 831 06
  Ing. Adriana Gajanová 1 328 € (20%) Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.09.2011Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   15.05.2008Nové sidlo:
   Nad kúriou 1 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Gajan Nad kúriou 1 Bratislava 831 06
   Ing. Adriana Gajanová Nad kúriou 1 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gajan Nad kúriou 1 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 26.02.1999
   14.05.2008Zrušené sidlo:
   Sibírska 19 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Gajan Sibírska 19 Bratislava 831 02
   Ing. Adriana Gajanová Sibírska 19 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gajan Sibírska 19 Bratislava 831 02
   26.02.1999Nové sidlo:
   Sibírska 19 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov a školení
   reklamná a propagačná činnosť
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Gajan Sibírska 19 Bratislava 831 02
   Ing. Adriana Gajanová Sibírska 19 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gajan Sibírska 19 Bratislava 831 02
   25.02.1999Zrušené sidlo:
   J. C. Hronského 16 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Gajan J. C. Hronského 16 Bratislava
   Ing. Adriana Gajanová J. C. Hronského 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gajan
   11.01.1993Nové obchodné meno:
   Euro Print spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   J. C. Hronského 16 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a jej distribúcia
   organizovanie kurzov a školení v oblasti ekonomiky
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Gajan J. C. Hronského 16 Bratislava
   Ing. Adriana Gajanová J. C. Hronského 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Gajan