Vytvoriť faktúru

TOP PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TOP PLUS
IČO 31339816
DIČ 2020291119
IČ DPH SK2020291119
Dátum vzniku 07 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOP PLUS
Panenská 7, P.O.BOX 29
81000
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -7 388 €
Aktíva 107 854 €
Vlastný kapitál 7 854 €
Kontaktné informácie
Email juraj.luco@nike.sk
Phone(s) 0260269131
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 103,316
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 103,300
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 103,316
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 466
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,967
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,967
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 10,086
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -10,199
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,388
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,850
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 102,850
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,898
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 952
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 100,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 7,249
C. Služby (účtová skupina 51) 6,041
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,208
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,249
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -6,041
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,977
X. Výnosové úroky (662) 11
XI. Kurzové zisky (663) 1,966
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,114
N. Kurzové straty (563) 1,966
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 148
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -137
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,386
P. Daň z príjmov (591, 595) 2
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,388
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31339816 DIČ: 2020291119 IČ DPH: SK2020291119
 • Sídlo: TOP PLUS, Panenská 7, P.O.BOX 29, 81000, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Roman Berger Trnavská 14 Bratislava 14.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Roman Berger 1 992 € (25%) Trnavská 14 Bratislava
  Doc.Ing. Otto Berger, CSc., 1 992 € (25%) Bratislava
  MUDr. Robert Mardiak 1 992 € (25%) Bratislava
  Ján Boruta 1 992 € (25%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.07.2004Nové sidlo:
   Panenská 7, P.O.BOX 29 Bratislava 810 00
   07.07.2004Zrušené sidlo:
   Pribinova 23 Bratislava 811 09
   26.05.2003Nové sidlo:
   Pribinova 23 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   25.05.2003Zrušené sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 811 03
   10.10.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
   prieskum trhu
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting
   leasingová činnosť
   prenájom priemyselného tovaru, strojov a zariadení
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   08.02.2000Noví spoločníci:
   Doc.Ing. Otto Berger, , CSc., Trnavská 14 Bratislava
   MUDr. Robert Mardiak Mariánska 7 Bratislava
   Ing. Roman Berger Trnavská 14 Bratislava
   Ján Boruta Gercenova 7 Bratislava
   07.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Benovič Ševčenkova 12 Bratislava
   DOC.Ing. Otto Berger , CSc. Trnavská 14 Bratislava
   Ing. Roman Berger Trnavská 14 Bratislava
   Jan Boruta Gercenova 7 Bratislava
   František Lipčík Osloboditeľská 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Malko Ľubinská 16 Bratislava
   MUDr. Robert Mardiak Markušova 7 Bratislava
   11.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Igor Benovič Ševčenkova 12 Bratislava
   DOC.Ing. Otto Berger , CSc. Trnavská 14 Bratislava
   Ing. Roman Berger Trnavská 14 Bratislava
   Jan Boruta Gercenova 7 Bratislava
   František Lipčík Osloboditeľská 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Malko Ľubinská 16 Bratislava
   MUDr. Robert Mardiak Markušova 7 Bratislava
   10.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Benovič Ševčenkova 12 Bratislava
   DOC.Ing. Otto Berger , CSc. Trnavská 14 Bratislava
   Ing. Roman Berger Trnavská 14 Bratislava
   Jan Boruta Gercenova 7 Bratislava
   František Lipčík Osloboditeľská 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Malko Ľubinská 16 Bratislava
   MUDr. Robert Mardiak Markušova 7 Bratislava
   14.03.1997Nové sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Benovič Ševčenkova 12 Bratislava
   DOC.Ing. Otto Berger , CSc. Trnavská 14 Bratislava
   Ing. Roman Berger Trnavská 14 Bratislava
   Jan Boruta Gercenova 7 Bratislava
   František Lipčík Osloboditeľská 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Malko Ľubinská 16 Bratislava
   MUDr. Robert Mardiak Markušova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Berger Trnavská 14 Bratislava
   13.03.1997Zrušené sidlo:
   nám. SNP 21 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Benovič Ševčenkova 12 Bratislava
   DOC.Ing. Otto Berger , CSc. Trnavská 14 Bratislava
   Ing. Roman Berger Trnavská 14 Bratislava
   Jan Boruta Gercenova 7 Bratislava
   František Lipčík Osloboditeľská 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Malko Ľubinská 16 Bratislava
   MUDr. Robert Mardiak Markušova 7 Bratislava
   Juraj Vysoký nám. SNP 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Vysoký nám. SNP 21 Bratislava
   27.03.1995Nové predmety činnosti:
   predaj a požičiavanie motorových vozidiel
   07.01.1993Nové obchodné meno:
   TOP PLUS s.r.o.
   Nové sidlo:
   nám. SNP 21 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup predaj a sprostredk. tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská a nakladateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Benovič Ševčenkova 12 Bratislava
   DOC.Ing. Otto Berger , CSc. Trnavská 14 Bratislava
   Ing. Roman Berger Trnavská 14 Bratislava
   Jan Boruta Gercenova 7 Bratislava
   František Lipčík Osloboditeľská 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Malko Ľubinská 16 Bratislava
   MUDr. Robert Mardiak Markušova 7 Bratislava
   Juraj Vysoký nám. SNP 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Vysoký nám. SNP 21 Bratislava