Vytvoriť faktúru

INTELSOFT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTELSOFT
IČO 31339913
DIČ 2020335988
IČ DPH SK2020335988
Dátum vzniku 14 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTELSOFT
Stromová 13
83762
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 547 487 €
Zisk 623 €
Aktíva 390 407 €
Vlastný kapitál 107 422 €
Kontaktné informácie
Email info@intelsoft.sk
Phone(s) 0254777632
Fax(es) 0254777634
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 505,408
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 222,841
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 222,621
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 66,421
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 156,200
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 220
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 220
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 279,482
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,426
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,426
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 244,424
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 218,259
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 218,259
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,000
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 23,165
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 33,632
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 33,632
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,085
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,085
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 505,408
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 108,045
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 77,310
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 77,310
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,376
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,376
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 17,736
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 17,736
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 623
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 397,071
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 314
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 314
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 364,916
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 245,823
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 245,823
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,854
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 17,990
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 86,852
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,397
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 15,629
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 15,629
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,212
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 292
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 292
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 547,487
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 874
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 447,149
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 98,700
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 764
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 536,178
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 773
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,445
D. Služby (účtová skupina 51) 356,047
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 152,047
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 110,504
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 37,731
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,812
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 970
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 696
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 696
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 114
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,086
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,309
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 174,458
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 498
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 498
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 498
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,616
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,867
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,867
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 748
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,118
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,191
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,568
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,568
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 623
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31339913 DIČ: 2020335988 IČ DPH: SK2020335988
 • Sídlo: INTELSOFT, Stromová 13, 83762, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Milan Albert Námestie Hraničiarov 2581/4A Bratislava 851 03 14.01.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Milan Albert 57 194 € (74%) Námestie Hraničiarov 2581/4A Bratislava 851 03
  RNDr. Ivan Albert 20 116 € (26%) Rimavská Píla
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.07.2010Noví spoločníci:
   RNDr. Milan Albert Námestie Hraničiarov 2581/4A Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Milan Albert Námestie Hraničiarov 2581/4A Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 14.01.1993
   23.07.2010Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava Vznik funkcie: 14.01.1993
   27.08.2004Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 837 62
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   26.08.2004Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 837 62
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   13.07.2004Noví spoločníci:
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   12.07.2004Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   RNDr. Sviatoslav Molnár Tománkova 3/51 Bratislava
   11.07.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava Vznik funkcie: 14.01.1993
   10.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   12.11.2002Nové sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 837 62
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   RNDr. Sviatoslav Molnár Tománkova 3/51 Bratislava
   11.11.2002Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 833 09
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Sviatoslav Molnár S. Takáča 3/51 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Sviatoslav Molnár Tománkova 3/51 Bratislava Skončenie funkcie: 15.02.2002
   14.07.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   RNDr. Sviatoslav Molnár S. Takáča 3/51 Bratislava
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   RNDr. Martin Bezák Trenčianska 37 Bratislava
   RNDr. Sviatoslav Molnár S. Takáča 3/51 Bratislava
   27.06.1997Nové sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 833 09
   Noví spoločníci:
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   RNDr. Martin Bezák Trenčianska 37 Bratislava
   RNDr. Sviatoslav Molnár S. Takáča 3/51 Bratislava
   26.06.1997Zrušené sidlo:
   Bárdošova 33 Bratislava 833 12
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Milan Albert
   RNDr. Martin Bezák Trenčianska 37 Bratislava
   Ing. Peter Dzimko Pod horou 3 Markušovce
   RNDr. Sviatoslav Molnár S. Takáča 3/51 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Martin Bezák Trenčianska 37 Bratislava
   13.02.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektrotechniky
   automatizované spracovanie dát
   účtovné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Milan Albert
   RNDr. Martin Bezák Trenčianska 37 Bratislava
   Ing. Peter Dzimko Pod horou 3 Markušovce
   RNDr. Sviatoslav Molnár S. Takáča 3/51 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   RNDr. Martin Bezák Trenčianska 37 Bratislava
   RNDr. Sviatoslav Molnár Tománkova 3/51 Bratislava Skončenie funkcie: 15.02.2002
   12.02.1997Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj programových a technických prostriedkov výpočtovej techniky, kancelárskeho nábytku, kancelárskej techniky a kancelárskych potrieb
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Milan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Martin Bezák Trenčianska 37 Bratislava
   Ing. Peter Dzimko Pod horou 3 Markušovce
   RNDr. Sviatoslav Molnár S. Takáča 3/51 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Milan Albert
   RNDr. Martin Bezák
   14.01.1993Nové obchodné meno:
   INTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Bárdošova 33 Bratislava 833 12
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru
   poradenská, konzultačná a školiaca činnosť s obsahovým zameraním zapísaného predmetu podnikania
   sprostredkovanie, nákup a predaj programových a technických prostriedkov výpočtovej techniky, kancelárskeho nábytku, kancelárskej techniky a kancelárskych potrieb
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Milan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Martin Bezák Trenčianska 37 Bratislava
   Ing. Peter Dzimko Pod horou 3 Markušovce
   RNDr. Sviatoslav Molnár S. Takáča 3/51 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Milan Albert
   RNDr. Martin Bezák