Vytvoriť faktúru

ECOCLEAN SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ECOCLEAN SLOVAKIA
IČO 31340032
DIČ 2020335977
IČ DPH SK2020335977
Dátum vzniku 15 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ECOCLEAN SLOVAKIA
Ševčenkova 3/21
03601
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 125 374 €
Zisk 4 513 €
Aktíva 30 872 €
Vlastný kapitál 9 836 €
Kontaktné informácie
Email ecoclean@ecoclean.sk
Phone(s) 0434132897, 0905400643
Mobile phone(s) 0905400643, 0905400644
Fax(es) 0434132897
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 40,585
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,550
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,550
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,550
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,719
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,291
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,291
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 25,595
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 25,595
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,595
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,833
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,625
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,208
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 316
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 316
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 40,585
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,349
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,083
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,083
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 22,175
2. Ostatné fondy (427, 42X) 22,175
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -20,061
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 10,869
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -30,930
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,513
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,236
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,797
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,797
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 85
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 85
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 24,354
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 18,475
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,475
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,064
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,251
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,564
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 125,375
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 125,374
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 91,269
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 34,105
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 119,605
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 68,546
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,410
D. Služby (účtová skupina 51) 3,268
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 36,660
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 26,961
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,920
4. Sociálne náklady (527, 528) 779
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 566
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,550
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,550
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 605
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,769
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 49,150
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 296
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 177
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 177
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 119
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -296
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,473
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,513
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31340032 DIČ: 2020335977 IČ DPH: SK2020335977
 • Sídlo: ECOCLEAN SLOVAKIA, Ševčenkova 3/21, 03601, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Januára 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.03.2003Nové sidlo:
   Ševčenkova 3/21 Martin 036 01
   Noví spoločníci:
   Peter Kubáni Ševčenkova 3/21 Martin 036 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Kubáni Ševčenkova 3/21 Martin 036 01 Vznik funkcie: 17.10.2002
   19.03.2003Zrušené sidlo:
   Tomanova 47 Bratislava 831 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Kubáni Ševčenkova 3/21 Martin 036 01
   Ing. Peter Kulčár Školská 14 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kulčár Školská 14 Bratislava 811 07
   28.10.1996Nové obchodné meno:
   ECOCLEAN SLOVAKIA spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Peter Kubáni Ševčenkova 3/21 Martin 036 01
   Ing. Peter Kulčár Školská 14 Bratislava 811 07
   27.10.1996Zrušené obchodné meno:
   ECOCLEN SLOVAKIA spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   ECOCLEAN spol. s r.o., zast. Petrom Stočesom K červenému dvoru 24 Praha 3 Česká republika
   Peter Kubáni Ševčenkova 3/21 Martin 036 01
   Ing. Peter Kulčár Školská 14 Bratislava 811 07
   15.01.1993Nové obchodné meno:
   ECOCLEN SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tomanova 47 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   ECOCLEAN spol. s r.o., zast. Petrom Stočesom K červenému dvoru 24 Praha 3 Česká republika
   Peter Kubáni Ševčenkova 3/21 Martin 036 01
   Ing. Peter Kulčár Školská 14 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Kulčár Školská 14 Bratislava 811 07