Vytvoriť faktúru

MODRÁ PLANÉTA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MODRÁ PLANÉTA
IČO 31340083
DIČ 2020311315
IČ DPH SK2020311315
Dátum vzniku 18 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MODRÁ PLANÉTA
Košická 37
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 409 446 €
Zisk 148 903 €
Aktíva 270 726 €
Vlastný kapitál 169 946 €
Kontaktné informácie
Email modraplaneta@modraplaneta.sk
Phone(s) 0255565684, 0907259380
Mobile phone(s) +421907259380, +421915945444, 0907259380, 0915945444
Fax(es) 0255565684
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 235,283
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,731
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,731
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,731
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 223,694
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 35,198
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 27,466
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,466
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 571
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,501
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,660
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 188,496
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,818
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 177,678
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,858
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,858
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 235,283
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 162,944
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,402
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 7,402
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 148,903
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 71,729
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 122
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 122
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 67,493
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,004
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,004
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 44,752
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,136
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 991
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,170
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,440
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,114
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,114
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 610
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 610
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 409,113
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 409,446
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 166
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 408,947
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 333
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 217,074
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 119
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,387
D. Služby (účtová skupina 51) 138,702
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 45,602
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 32,907
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,306
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,389
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,163
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,364
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,364
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,737
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 192,372
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 255,905
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,314
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 499
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 499
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 815
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,304
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 191,068
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 42,165
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 42,165
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 148,903
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31340083 DIČ: 2020311315 IČ DPH: SK2020311315
 • Sídlo: MODRÁ PLANÉTA, Košická 37, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Zuzana Olachová Milana Marečka 7/6105 Bratislava 841 08 21.12.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Roman Čech 6 639 € (100%) Bratislava 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.06.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Olachová Milana Marečka 7/6105 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 21.12.2009
   28.06.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Pivovarová Milana Marečka 7/6105 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 21.12.2009
   08.01.2010Nové obchodné meno:
   MODRÁ PLANÉTA, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 691/28 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Pivovarová Milana Marečka 7/6105 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 21.12.2009
   07.01.2010Zrušené obchodné meno:
   Modrá Planéta spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 10.05.2006
   03.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 10.05.2006
   02.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Lúčanský , CSc. Andrusovova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.12.2004
   13.01.2005Nové sidlo:
   Košická 37 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Lúčanský , CSc. Andrusovova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.12.2004
   12.01.2005Zrušené sidlo:
   Čulenova 9/c Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava
   14.09.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava
   09.03.1998Nové sidlo:
   Čulenova 9/c Bratislava 811 09
   08.03.1998Zrušené sidlo:
   Radlinského 9 Bratislava 811 07
   19.08.1996Nové sidlo:
   Radlinského 9 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava
   18.08.1996Zrušené sidlo:
   Trenčianska 10 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava
   RNDr. Dušan Vančo kpt. Rašu 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Dušan Vančo kpt. Rašu 31 Bratislava
   18.01.1993Nové obchodné meno:
   Modrá Planéta spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 10 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   Noví spoločníci:
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava
   RNDr. Dušan Vančo kpt. Rašu 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava
   RNDr. Dušan Vančo kpt. Rašu 31 Bratislava