Vytvoriť faktúru

Resulta - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Resulta
IČO 31340121
DIČ 2020881236
IČ DPH SK2020881236
Dátum vzniku 18 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Resulta
Moskovská 25
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 295 €
Zisk 3 311 €
Aktíva 25 443 €
Vlastný kapitál 22 701 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255562558
Mobile phone(s) 0903468531
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 13,928
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 13,928
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,928
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,668
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,770
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,898
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 27,596
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 26,012
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 15,398
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,311
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,584
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,584
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,584
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 11,295
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,179
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 9,116
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 6,913
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 791
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,171
C. Služby (účtová skupina 51) 127
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 185
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,867
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 772
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,382
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,206
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 111
N. Kurzové straty (563) 15
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 96
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -110
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,272
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,311
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015