Vytvoriť faktúru

Interiér štúdio - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Interiér štúdio
IČO 31340130
DIČ 2020343457
IČ DPH SK2020343457
Dátum vzniku 18 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Interiér štúdio
Elektrárenská 1
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 708 862 €
Zisk 2 754 €
Aktíva 928 914 €
Vlastný kapitál 550 264 €
Kontaktné informácie
Email adriana@interierstudio.sk
Webová stránka http://obchod.interierstudio.sk;http://www.interierstudio.sk
Phone(s) +421249200711, +421249200766, +421249200713, +421249200722
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 906,992
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 115,895
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 115,895
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 55,083
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 43,975
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,837
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 777,252
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 660,051
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 798
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 659,253
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 104,240
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 95,206
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 95,206
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,909
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,125
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,961
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,755
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,206
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,845
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10,236
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3,609
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 906,992
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 553,017
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,960
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,960
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 500,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 39,307
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 39,307
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,754
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 353,975
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 818
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 818
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 247,089
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 90,241
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 90,241
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 105,396
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 17,685
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,808
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,469
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 490
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,788
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,788
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 96,280
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,705,113
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,708,862
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,634,345
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 70,769
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,748
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,689,553
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,046,128
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 60,864
D. Služby (účtová skupina 51) 145,192
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 387,579
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 276,060
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 96,406
4. Sociálne náklady (527, 528) 15,113
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,046
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,943
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,943
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,419
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,382
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,309
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 452,930
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,675
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,978
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,978
O. Kurzové straty (563) 511
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,186
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,675
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,634
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,754
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31340130 DIČ: 2020343457 IČ DPH: SK2020343457
 • Sídlo: Interiér štúdio, Elektrárenská 1, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava 18.01.1993
  Ing. František Júza Jonatánová 6 Bratislava 821 06 18.01.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Budinský 3 187 € (32%) Mlynarovičova 20 Bratislava
  Ing. František Júza 4 980 € (50%) Jonatánová 6 Bratislava 821 06
  Tomáš Budinský 1 793 € (18%) Mlynarovičova 20 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.12.2011Nové sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 04
   27.12.2011Zrušené sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 01
   08.03.2006Nové predmety činnosti:
   výroba rámikov z hliníkových profilov na dvierka nábytku
   montáž nábytku z vopred vyhotovených komponentov
   poradenstvo a konzultácie v oblasti technológie výroby nábytku v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava 851 04
   Ing. František Júza Jonatánová 6 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Júza Jonatánová 6 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 18.01.1993
   07.03.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   Vladimír Vukičevič Liminjanska cesta 087 Lucija Slovinsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava Vznik funkcie: 18.01.1993
   27.05.2003Nové sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava Vznik funkcie: 18.01.1993
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava Vznik funkcie: 18.01.1993
   26.05.2003Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 15 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Tomáš Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   Vladimír Vukičevič Liminjanska cesta 087 Lucija Slovinsko
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   02.01.1996Nové sidlo:
   Ivánska cesta 15 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Tomáš Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   01.01.1996Zrušené sidlo:
   Lamačská 1 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   26.09.1995Nové obchodné meno:
   Interiér štúdio s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Tomáš Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   25.09.1995Zrušené obchodné meno:
   N a b y l e s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Marta Budinská Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Marta Budinská Mlynarovičova 20 Bratislava
   18.01.1993Nové obchodné meno:
   N a b y l e s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská 1 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj okrem tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Marta Budinská Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Marta Budinská Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava