Vytvoriť faktúru

Baukis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Baukis
IČO 31340172
DIČ 2020325549
IČ DPH SK2020325549
Dátum vzniku 19 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Baukis
1.mája 2
90021
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 215 €
Zisk 8 369 €
Aktíva 22 154 €
Vlastný kapitál 5 211 €
Kontaktné informácie
Email karol.kocmunda@zoznam.sk
Phone(s) 0264365787, 0903254884
Mobile phone(s) 0903254884
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,144
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,144
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,496
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,928
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 332
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,236
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 23,640
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,581
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -2,092
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,369
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,059
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 96
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 9,963
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 22
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 711
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,002
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,228
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 21,215
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 21,215
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 10,598
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,663
C. Služby (účtová skupina 51) 4,720
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,276
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 343
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 52
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 380
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 164
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,617
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,832
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 45
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 45
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -44
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,573
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,204
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,369
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31340172 DIČ: 2020325549 IČ DPH: SK2020325549
 • Sídlo: Baukis, 1.mája 2, 90021, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Karol Kocmunda 1.mája 2 Svätý Jur 900 21 20.02.2007
  Magdaléna Kocmundová Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02 20.02.2007
  Kamila Kováčová Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02 01.06.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Kamila Kováčová 996 € (15%) Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02
  Ing. Karol Kocmunda 3 652 € (55%) Svätý Jur 900 21
  Anna Halásová 996 € (15%) Poľná 2 Bernolákovo 900 27
  Katarína Czöveková 996 € (15%) Znievská 40 Bratislava 851 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.06.2014Nové sidlo:
   1.mája 2 Svätý Jur 900 21
   Noví spoločníci:
   Kamila Kováčová Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Kamila Kováčová Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.06.2014
   18.06.2014Zrušené sidlo:
   Pluhová 49 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Magdaléna Kocmundová Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02
   21.03.2007Noví spoločníci:
   Anna Halásová Poľná 2 Bernolákovo 900 27
   Katarína Czöveková Znievská 40 Bratislava 851 06
   Magdaléna Kocmundová Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Kocmunda 1.mája 2 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 20.02.2007
   Magdaléna Kocmundová Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 20.02.2007
   20.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miriam Buzová Robotnícka 18 Bratislava Vznik funkcie: 01.03.1996
   28.06.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Melocík Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05
   08.10.2004Nové sidlo:
   Pluhová 49 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Kocmunda 1.mája 2 Svätý Jur 900 21
   07.10.2004Zrušené sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Vávra M. Curie-Sklodowskej 21 Bratislava 851 01
   19.12.2003Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
   správa registratúry
   nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   upratovacie služby
   16.09.2002Noví spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Miriam Buzová Robotnícka 18 Bratislava Vznik funkcie: 01.03.1996
   15.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Mgr. Viliam Jóna , CSc. Gelnická 18 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miriam Buzová Robotnícka 18 Bratislava
   26.02.1999Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
   Noví spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Mgr. Viliam Jóna , CSc. Gelnická 18 Bratislava 831 06
   Ing. Karol Melocík Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05
   Ing. Ľubomír Vávra M. Curie-Sklodowskej 21 Bratislava 851 01
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Mgr. Viliam Jóna , CSc. Gelnická 18 Bratislava 831 06
   Ing. Karol Melocík Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05
   Ing. Ľubomír Vávra M. Curie-Sklodowskej 21 Bratislava 851 01
   19.05.1997Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   27.01.1997Noví spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Mgr. Viliam Jóna , CSc. Gelnická 18 Bratislava 831 06
   Ing. Karol Melocík Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05
   Ing. Ľubomír Vávra M. Curie-Sklodowskej 21 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miriam Buzová Robotnícka 18 Bratislava
   26.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Viliam Jóna , CSc. Gelnická 18 Bratislava 831 06
   Ing. Karol Melocík Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05
   Ing. Ľubomír Vávra M. Curie-Sklodowskej 21 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Miriam Buzová Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Pavol Komár Medená 4 Bratislava 811 02
   11.06.1996Nové sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ekonomickej a organizačnej
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti automatizácie informačných systémov a archivačných systémov
   školiaca činnosť
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Mgr. Viliam Jóna , CSc. Gelnická 18 Bratislava 831 06
   Ing. Karol Melocík Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05
   Ing. Ľubomír Vávra M. Curie-Sklodowskej 21 Bratislava 851 01
   10.06.1996Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť účtovného poradcu
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovanie v oblasti ubytovania a prenájmu nebytových priestorov
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Viliam Jóna , CSc. Gelnická 18 Bratislava 831 06
   Ing. Karol Melocík Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05
   Ing. Ľubomír Vávra M. Curie-Sklodowskej 21 Bratislava 851 01
   18.03.1996Noví spoločníci:
   Mgr. Viliam Jóna , CSc. Gelnická 18 Bratislava 831 06
   Ing. Karol Melocík Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05
   Ing. Ľubomír Vávra M. Curie-Sklodowskej 21 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miriam Buzová Robotnícka 18 Bratislava 831 03
   Pavol Komár Medená 4 Bratislava 811 02
   17.03.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Královič Fedinova 20 Bratislava 851 01
   Peter Murgaš Znievska 5 Bratislava 851 06
   Ing. Ľubomír Petrek Šumavská 36 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Královič Fedinova 20 Bratislava 851 01
   19.01.1993Nové obchodné meno:
   Baukis, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovného poradcu
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovanie v oblasti ubytovania a prenájmu nebytových priestorov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Královič Fedinova 20 Bratislava 851 01
   Peter Murgaš Znievska 5 Bratislava 851 06
   Ing. Ľubomír Petrek Šumavská 36 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Královič Fedinova 20 Bratislava 851 01