Vytvoriť faktúru

Baukis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Baukis
IČO 31340172
DIČ 2020325549
IČ DPH SK2020325549
Dátum vzniku 19 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Baukis
1.mája 2
90021
Svätý Jur
Finančné informácie
Tržby a výnosy 25 690 €
Zisk 8 719 €
Aktíva 22 154 €
Vlastný kapitál 5 211 €
Kontaktné informácie
Email karol.kocmunda@zoznam.sk
Phone(s) 0264365787, 0903254884
Mobile phone(s) 0903254884
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,989
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,989
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,682
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 648
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 479
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,555
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 28,671
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,023
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,719
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,648
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 98
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 12,550
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 25
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 202
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,413
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,910
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 25,690
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 25,690
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 14,597
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,530
C. Služby (účtová skupina 51) 5,927
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 4,045
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 309
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 142
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 468
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 176
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,093
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,233
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 56
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 56
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -55
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,038
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,319
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,719
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016