Vytvoriť faktúru

Proeling - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Proeling
IČO 31340229
DIČ 2020350475
IČ DPH SK2020350475
Dátum vzniku 20 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Proeling
Mánesovo námestie 3
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 372 972 €
Zisk 8 304 €
Aktíva 375 051 €
Vlastný kapitál 340 092 €
Kontaktné informácie
Email proeling@proeling.sk
Webová stránka http://www.proeling.sk;http://proeling.eu
Phone(s) +421262240918
Fax(es) 0262240923
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 22,865
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 22,865
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 345,923
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 62,195
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 65
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 174,302
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 368,788
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 348,397
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,968
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,968
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 14,161
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,592
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 316,372
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,304
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,391
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 15,518
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 950
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,995
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,191
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,382
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,873
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 372,972
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 259,600
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 113,141
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 231
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 362,841
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 178,709
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 43,607
C. Služby (účtová skupina 51) 33,826
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 95,764
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 848
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,843
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,105
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 139
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,131
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 116,599
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 475
X. Výnosové úroky (662) 475
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,212
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,212
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,737
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,394
P. Daň z príjmov (591, 595) 90
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,304
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31340229 DIČ: 2020350475 IČ DPH: SK2020350475
 • Sídlo: Proeling, Mánesovo námestie 3, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Cvečko Slovinec 68 Bratislava 841 07 20.01.1993
  Ing. Ľudovít Hanák Belinského 7 Bratislava 851 01 20.01.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miroslav Cvečko 3 984 € (50%) Slovinec 68 Bratislava 841 07
  Ing. Ľudovít Hanák 3 984 € (50%) Belinského 7 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.05.2010Nové obchodné meno:
   Proeling s. r. o.
   14.05.2010Zrušené obchodné meno:
   P R O E L I N G, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Vážny Jégého 19 Bratislava 821 08
   Ing. Štefan Mészáros Gwerkovej 16 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Mészáros Gwerkovej 16 Bratislava 851 04
   Ing. Július Vážny Jégého 19 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 20.01.1993
   15.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Maroš Hvozdík Kuklovská 41 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Maroš Hvozdík Kuklovská 41 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.01.1993
   01.12.2004Nové obchodné meno:
   P R O E L I N G, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Mánesovo námestie 3 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb
   montáž káblových rozvodov
   prieskum trhu
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom strojov a zariadení
   konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení a meracej a regulačnej techniky
   výkon činnosti stavbyvedúceho, technické, technologické a energetické vybavenie stavieb-elektrotechnické zariadenia
   organizovanie školení, športových, kultúrnych a spoločenských podujatí a ich technické zabezpečenie
   výroba obrazových a zvukových záznamov, audio, video
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Cvečko Slovinec 68 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 20.01.1993
   Maroš Hvozdík Kuklovská 41 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.01.1993
   Ing. Július Vážny Jégého 19 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 20.01.1993
   30.11.2004Zrušené obchodné meno:
   P R O E L I N G, spoločnosť s ručením obme- dzeným
   Zrušené sidlo:
   Černyševského 27 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Cvečko Hradištná 9 Bratislava 841 07
   Maroš Hvozdík Silvánska 2 Bratislava 841 04
   Ing. Július Vážny A. Gwerkovej 1 Bratislava 851 04
   16.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Cvečko Slovinec 68 Bratislava 841 07
   Ing. Ľudovít Hanák Belinského 7 Bratislava 851 01
   Maroš Hvozdík Kuklovská 41 Bratislava 841 04
   Ing. Július Vážny Jégého 19 Bratislava 821 08
   Ing. Štefan Mészáros Gwerkovej 16 Bratislava 851 04
   15.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Cvečko Hradištná 9 Bratislava 841 07
   Ing. Ľudovít Hanák Belinského 7 Bratislava 851 01
   Maroš Hvozdík Silvánska 2 Bratislava 841 04
   Ing. Štefan Mészáros Gwerkovej 16 Bratislava 851 04
   Ing. Július Vážny A. Gwerkovej 1 Bratislava 851 04
   15.04.1998Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie softwaru
   01.10.1996Nové sidlo:
   Černyševského 27 Bratislava 851 01
   30.09.1996Zrušené sidlo:
   Blagoevova 28 Bratislava 852 61
   22.11.1995Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Mészáros Gwerkovej 16 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Mészáros Gwerkovej 16 Bratislava 851 04
   21.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Frlička Švabinského 20 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Frlička Švabinského 20 Bratislava 851 01
   22.03.1994Nové sidlo:
   Blagoevova 28 Bratislava 852 61
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Frlička Švabinského 20 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Frlička Švabinského 20 Bratislava 851 01
   21.03.1994Zrušené sidlo:
   A. Gwerkovej 1 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Mikuš Novackého 6 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Mikuš No-vackého 6 Bratislava 841 05
   21.05.1993Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Cvečko Hradištná 9 Bratislava 841 07
   Ing. Ľudovít Hanák Belinského 7 Bratislava 851 01
   Maroš Hvozdík Silvánska 2 Bratislava 841 04
   Ladislav Mikuš Novackého 6 Bratislava 841 05
   Ing. Július Vážny A. Gwerkovej 1 Bratislava 851 04
   20.05.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Cvečko Hradištná 9 Bratislava 841 07
   Ing. Ľudovít Hanák Belinského 7 Bratislava 851 01
   Maroš Hvozdík Sil-vánska 2 Bratislava 841 04
   Ladislav Mikuš No-vackého 6 Bratislava 841 05
   Ing. Július Vážny A. Gwerkovej 1 Bratislava 851 04
   20.01.1993Nové obchodné meno:
   P R O E L I N G, spoločnosť s ručením obme- dzeným
   Nové sidlo:
   A. Gwerkovej 1 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických a akustických zariadení
   vypracovávanie šdúdií a poradenstvo v elektrotechnike a akustike
   montáž, oprava, údržba, výroba, inštalácie a dodávky elektrotech. a elektrických zariadení
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Cvečko Hradištná 9 Bratislava 841 07
   Ing. Ľudovít Hanák Belinského 7 Bratislava 851 01
   Maroš Hvozdík Sil-vánska 2 Bratislava 841 04
   Ladislav Mikuš No-vackého 6 Bratislava 841 05
   Ing. Július Vážny A. Gwerkovej 1 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľudovít Hanák Belinského 7 Bratislava 851 01
   Ing. Miroslav Cvečko Hradištná 9 Bratislava 841 07
   Maroš Hvozdík Silvánska 2 Bratislava 841 04
   Ladislav Mikuš No-vackého 6 Bratislava 841 05
   Ing. Július Vážny A. Gwerkovej 1 Bratislava 851 04