Vytvoriť faktúru

TRANSAKTA Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRANSAKTA Bratislava
IČO 31340415
DIČ 2020470188
Dátum vzniku 22 Januára 1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TRANSAKTA Bratislava
Nám. 1.
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 437 €
Zisk -17 448 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252635685
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 234,316
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 170,783
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,705
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 44,364
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -41,979
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 312
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 237,021
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 236,609
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,765,916
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,765,916
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 279,841
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) -165,634
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,626,066
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,448
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 412
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 412
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 398
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 437
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 437
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) -94
C. Služby (účtová skupina 51) -100
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 531
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 537
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 850
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 850
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 18,829
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 18,257
M. Nákladové úroky (562) 500
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -17,979
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -17,448
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -17,448
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31340415 DIČ: 2020470188
 • Sídlo: TRANSAKTA Bratislava, Nám. 1., 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Július Antal predseda Záhradnícka 66 Bratislava 10.01.2001
  JUDr. Oldřich Petráček člen Žalovská 43 Praha 8 181 00 Česká republika 09.03.2007
  Ing. Jaroslav Chaloupka člen Horky na Jizerou 190 Horky nad Jizerou 294 73 Česká republika 09.01.2012
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.07.2012Nové sidlo:
   Nám. 1. mája 3 Bratislava 811 06
   30.07.2012Zrušené sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   25.02.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Chaloupka - člen Horky na Jizerou 190 Horky nad Jizerou 294 73 Česká republika Vznik funkcie: 09.01.2012
   24.02.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Alexander Podrabský , CSc. - člen Fr. Krížka 27 Praha 7 170 00 Česká republika Vznik funkcie: 09.03.2007
   09.12.2010Nové sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   08.12.2010Zrušené sidlo:
   Benediktiho 5 Bratislava 811 05
   14.12.2007Nové sidlo:
   Benediktiho 5 Bratislava 811 05
   13.12.2007Zrušené sidlo:
   Grösslingova 62 Bratislava 811 09
   11.05.2007Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Oldřich Petráček - člen Žalovská 43 Praha 8 181 00 Česká republika Vznik funkcie: 09.03.2007
   JUDr. Ing. Alexander Podrabský , CSc. - člen Fr. Krížka 27 Praha 7 170 00 Česká republika Vznik funkcie: 09.03.2007
   10.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Jankovič - podpredseda Leškova 10 Bratislava
   Ing. Viera Kostelníková - člen Fialkové údolie 49 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 22.03.2005
   06.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Kostelníková - člen Fialkové údolie 49 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 22.03.2005
   05.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Babjak Pražská 33 Bratislava
   09.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Krajčovič Belopotockého 3 Bratislava Skončenie funkcie: 18.02.2003
   23.02.2001Nové sidlo:
   Grösslingova 62 Bratislava 811 09
   22.02.2001Zrušené sidlo:
   Grösslingova 62 Bratislava 816 05
   10.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Antal - predseda Záhradnícka 66 Bratislava
   Ing. Pavol Krajčovič Belopotockého 3 Bratislava Skončenie funkcie: 18.02.2003
   09.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dezider Šturdík - predseda Budovateľská 16 Bratislava
   12.07.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Jankovič - podpredseda Leškova 10 Bratislava
   Ing. Dezider Šturdík - predseda Budovateľská 16 Bratislava
   11.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing Milan Dvořák Beňadická 10 Bratislava
   Ing. Pavol Jankovič Leškova 10 Bratislava
   Ing. Margita Soldánová Cabanova 5 Bratislava 841 02
   Ing. Dezider Šturdík Budovateľská 16 Bratislava
   22.04.1999Nové obchodné meno:
   TRANSAKTA Bratislava, a.s.
   21.04.1999Zrušené obchodné meno:
   "TRANSAKTA Bratislava, a.s."
   24.11.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing Milan Dvořák Beňadická 10 Bratislava
   09.06.1997Nové sidlo:
   Grösslingova 62 Bratislava 816 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Babjak Pražská 33 Bratislava
   Ing. Pavol Jankovič Leškova 10 Bratislava
   Ing. Dezider Šturdík Budovateľská 16 Bratislava
   08.06.1997Zrušené sidlo:
   Grösslingova Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Babjak Pražská 33 Bratislava
   Ing. Pavol Jankovič Leškova 10 Bratislava
   Ing. Dezider Šturdík Budovateľská 16 Bratislava
   17.02.1997Nové predmety činnosti:
   výroba obuvi a obuvníckych polotovarov
   nákup, sušenie, čistenie, úprava, prepracovanie a skladovanie poľnohospodárskych produktov
   17.07.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Margita Soldánová Cabanova 5 Bratislava 841 02
   02.04.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karel Hebik Limuzská 530 Praha 10 Česká republika
   Ing. Josef Němec Samohelova 2052 Praha Česká republika
   17.11.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Babjak Pražská 33 Bratislava
   Ing. Pavol Jankovič Leškova 10 Bratislava
   01.11.1993Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie zbraní a streliva
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Josef Němec Samohelova 2052 Praha Česká republika
   31.10.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Daňhelka Prúběžná 18 Praha 10 Česká republika
   22.01.1993Nové obchodné meno:
   "TRANSAKTA Bratislava, a.s."
   Nové sidlo:
   Grösslingova Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zahranično obchodná činnosť všetkého druhu bez komoditného obmedzenia, vrátane veľkoobchodu a maloobchodu
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť a vykonávanie finančných operácií
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dezider Šturdík Budovateľská 16 Bratislava
   Jaroslav Daňhelka Prúběžná 18 Praha 10 Česká republika
   Ing. Karel Hebik Limuzská 530 Praha 10 Česká republika