Vytvoriť faktúru

PSP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PSP
IČO 31340423
DIČ 2020328871
IČ DPH SK2020328871
Dátum vzniku 19 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PSP
Včelárska 27
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 006 €
Zisk -13 717 €
Aktíva 209 514 €
Vlastný kapitál -5 070 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243429092, +421243291156
Mobile phone(s) +421903708187
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 162,299
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 114,398
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 114,398
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 63,913
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 50,485
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 47,874
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 47,004
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 44,784
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44,784
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,220
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 870
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 406
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 464
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 27
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 27
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 162,299
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,787
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 405
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 405
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 37,133
2. Ostatné fondy (427, 42X) 37,133
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -49,247
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 31,974
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -81,221
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,717
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 181,086
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 415
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 415
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 180,671
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,203
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,203
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 92,420
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,619
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 80,429
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,877
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,006
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,877
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,129
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,682
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,308
D. Služby (účtová skupina 51) 6,341
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 610
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,812
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,812
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 611
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,676
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,772
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 81
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 81
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -81
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,757
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,717
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31340423 DIČ: 2020328871 IČ DPH: SK2020328871
 • Sídlo: PSP, Včelárska 27, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Alžbeta Bystrianská Zadunajská 3 Bratislava 10.12.1997
  Ing. Peter Bystriansky Ferienčíkova 2 Bratislava 811 08 17.01.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Bystriansky 6 639 € (100%) Ferienčíkova 2 Bratislava 811 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.02.2014Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bystriansky Ferienčíkova 2 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bystriansky Ferienčíkova 2 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 17.01.2014
   31.01.2014Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jozef Vaculík Včelárska 29 Bratislava 821 06
   Mgr. Alžbeta Bystrianská Zadunajská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava
   26.06.2000Nové sidlo:
   Včelárska 27 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   JUDr. Jozef Vaculík Včelárska 29 Bratislava 821 06
   Mgr. Alžbeta Bystrianská Zadunajská 3 Bratislava
   25.06.2000Zrušené sidlo:
   Listova 10 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Alžbeta Bystrianská Zadunajská 3 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava
   10.12.1997Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Alžbeta Bystrianská Zadunajská 3 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava
   09.12.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Alžbeta Bystrianská Zadunajská 3 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava
   19.01.1993Nové obchodné meno:
   PSP s.r.o.
   Nové sidlo:
   Listova 10 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   usporadúvanie kurzov, školení a seminárov
   podnikateľské poradenstvo
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďal- šieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - správa budov
   upratovacie a čistiace práce
   Noví spoločníci:
   Mgr. Alžbeta Bystrianská Zadunajská 3 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Alžbeta Bystrianská Zadunajská 3 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava