Vytvoriť faktúru

ZEMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZEMA
IČO 31340491
DIČ 2020291878
IČ DPH SK2020291878
Dátum vzniku 25 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZEMA
Fedinova 1134/4
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 199 793 €
Zisk 9 858 €
Aktíva 444 008 €
Vlastný kapitál 121 136 €
Kontaktné informácie
Email mondrus@chello.sk
Phone(s) +421263537854, +421263537853, +421263814057, +421263537855
Mobile phone(s) +421905621130
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 380,207
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 36,241
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 36,241
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 36,241
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 343,440
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 92,007
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 92,007
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 96,937
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 96,581
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 96,581
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 356
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 147,929
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 143,564
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,564
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,365
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,567
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,313
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,254
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 526
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 526
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 380,207
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,987
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,161
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,161
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,858
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 359,220
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 29,963
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 722
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 29,241
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 225,668
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 184,128
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 184,128
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,872
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,914
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,656
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,098
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,887
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,887
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 99,702
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,193,866
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,199,793
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,193,866
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,926
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,177,779
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 649,142
D. Služby (účtová skupina 51) 259,759
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 241,340
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 172,759
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 59,917
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,664
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,146
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,287
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,287
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,914
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,232
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,959
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,014
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 284,965
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 29
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,101
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,220
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,220
O. Kurzové straty (563) 1,542
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,339
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,071
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,943
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,085
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,085
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,858
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31340491 DIČ: 2020291878 IČ DPH: SK2020291878
 • Sídlo: ZEMA, Fedinova 1134/4, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ladislav Zemánek č. 15 Macov 930 32 05.11.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ladislav Zemánek 6 640 € (100%) č. 15 Macov 930 32
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.05.2014Nové sidlo:
   Fedinova 1134/4 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   30.05.2014Zrušené sidlo:
   Malá ul. 13 Bratislava 811 02
   05.11.2013Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Zemánek č. 15 Macov 930 32
   04.11.2013Zrušeny spoločníci:
   Peter Vavro Vilova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04
   18.06.1999Noví spoločníci:
   Ladislav Zemánek č. 15 Macov 930 32
   Peter Vavro Vilova 21 Bratislava
   17.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Vavro Vilova 21 Bratislava
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04
   25.01.1993Nové obchodné meno:
   ZEMA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Malá ul. 13 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž, opravy, revízne skúšky zdvíhacích zariadení
   Noví spoločníci:
   Peter Vavro Vilova 21 Bratislava
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04