Vytvoriť faktúru

KOREP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOREP
IČO 31340521
DIČ 2020336043
IČ DPH SK2020336043
Dátum vzniku 22 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOREP
Na pasekách 14
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 48 345 €
Zisk 2 638 €
Aktíva 257 611 €
Vlastný kapitál 40 268 €
Kontaktné informácie
Email korep@slovanet.sk
Webová stránka http://www.korep.sk
Mobile phone(s) +421903504889
Fax(es) 0249512451
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 178,061
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 117,708
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 117,708
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 117,708
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 59,615
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 56
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 56
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,088
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,088
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,088
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 51,471
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,929
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 46,542
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 738
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 738
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 178,061
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,877
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 11,573
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,046
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,046
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,981
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,981
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,638
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 151,184
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 731
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 731
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 280
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 280
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 148,852
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,481
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,481
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 141,945
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,159
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 757
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,510
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,321
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,321
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 48,345
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 24,509
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 22,313
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,523
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 44,333
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,469
D. Služby (účtová skupina 51) 11,926
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,426
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,709
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,339
4. Sociálne náklady (527, 528) 378
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 481
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,250
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,250
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 781
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,012
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,427
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 403
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 403
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -394
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,618
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 980
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 980
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,638
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31340521 DIČ: 2020336043 IČ DPH: SK2020336043
 • Sídlo: KOREP, Na pasekách 14, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miloslav Kopček Na pasekách 14 Bratislava 831 06 22.01.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miloslav Kopček 6 639 € (100%) Na pasekách 14 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Kopček Na pasekách 14 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 22.01.1993
   29.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Kopček Na pasekách 14 Bratislava 831 06
   09.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Kopček Na pasekách 14 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Kopček Na pasekách 14 Bratislava 831 06
   08.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloslav Kopček Na pasekách 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Kopček Na pasekách 14 Bratislava
   21.12.1993Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Kopček Na pasekách 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miloslav Kopček Na pasekách 14 Bratislava
   20.12.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloslav Kopček Na pasekách 14 Bratislava
   Ing. Juraj Potfaj H. Meličkovej 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloslav Kopček
   Ing. Juraj Potfaj
   22.01.1993Nové obchodné meno:
   KOREP, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Na pasekách 14 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, stavba a predaj strojárenských výrobkov a strojov s mechanickým pohonom
   sprostredkovanie v oblasti nákupu a predaja a vo výkone služieb
   zámočníctvo
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Kopček Na pasekách 14 Bratislava
   Ing. Juraj Potfaj H. Meličkovej 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloslav Kopček
   Ing. Juraj Potfaj