Vytvoriť faktúru

LINKON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno LINKON
IČO 31340547
DIČ 2020328882
IČ DPH SK2020328882
Dátum vzniku 25 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LINKON
Vlčie Hrdlo 50
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 140 €
Zisk -1 327 €
Aktíva 259 367 €
Vlastný kapitál 48 249 €
Kontaktné informácie
Email linkon.sro@linkon.sk
Phone(s) 0245524705
Fax(es) 0245520726
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,125
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,052
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 5,125
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,673
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 5,000
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,327
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,452
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,452
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 492
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 5,140
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 5,140
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 5,507
C. Služby (účtová skupina 51) 5,507
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -367
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -367
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -367
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,327
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016