Vytvoriť faktúru

CDP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CDP
IČO 31340563
DIČ 2020317321
IČ DPH SK2020317321
Dátum vzniku 21 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CDP
Trnavská cesta 74/A
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 478 756 €
Zisk 1 734 €
Aktíva 1 728 385 €
Vlastný kapitál 229 108 €
Kontaktné informácie
Email info@cdp.sk
Phone(s) 0220907500, 0220907520, 0220907521, 0220907540
Mobile phone(s) 0905511983
Fax(es) 0220907510
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,455,928
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 389,154
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 389,154
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 22,543
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 335,895
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 30,716
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,063,754
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 37,435
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 384
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 37,051
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 488,593
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 488,581
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 488,581
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 537,726
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,428
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 536,298
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,020
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,020
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,455,928
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 229,842
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 31,742
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,299
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,299
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 45,866
2. Ostatné fondy (427, 42X) 45,866
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 142,562
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 142,562
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,734
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,226,086
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 641,910
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 638,532
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 398
12. Odložený daňový záväzok (481A) 2,980
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 568,831
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 451,382
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 451,382
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,327
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 35,660
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14,609
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 61,309
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,544
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 15,345
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 15,345
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,476,747
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,478,756
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,261,665
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 215,082
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,431,409
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,684,099
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 24,052
D. Služby (účtová skupina 51) 121,000
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 367,946
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 278,525
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 84,114
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,307
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,685
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 31,888
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 31,888
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200,739
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 47,347
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 647,596
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 268,680
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 251,031
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 17,649
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 17,649
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 256,566
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 250,963
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,601
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 12,114
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 59,461
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57,727
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 57,736
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -9
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,734
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31340563 DIČ: 2020317321 IČ DPH: SK2020317321
 • Sídlo: CDP, Trnavská cesta 74/A, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dušan Polák Žatevná 3276/12 Bratislava 841 01 30.12.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Dušan Polák 6 639 € (100%) Žatevná 3276/12 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.12.2009Nové sidlo:
   Trnavská cesta 74/A Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Polák Žatevná 3276/12 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Polák Žatevná 3276/12 Bratislava 841 01
   29.12.2009Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Polák Vígľašská 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Polák Vígľašská 4 Bratislava 851 01
   29.05.2004Nové obchodné meno:
   CDP, spol. s r.o.
   28.05.2004Zrušené obchodné meno:
   Comsys Data Products, spol. s r. o. v skratke: CDP, spol. s r.o.
   07.11.2000Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť pre informačné systémy
   školiaca činnosť
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   inštalácie, softvérový a hardvérový servis informačných systémov
   montáž a opravy výpočtovej a kancelárskej techniky
   30.06.1997Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   19.03.1996Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   18.03.1996Zrušené sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava 821 09
   29.06.1993Nové obchodné meno:
   Comsys Data Products, spol. s r. o. v skratke: CDP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava 821 09
   28.06.1993Zrušené obchodné meno:
   Comsys Data Products, spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava 824 73
   21.01.1993Nové obchodné meno:
   Comsys Data Products, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava 824 73
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, včítane výpočtovej, kancelárskej a organizačnej techniky, sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Polák Vígľašská 4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Polák Vígľašská 4 Bratislava 851 01