Vytvoriť faktúru

PUBLI SERVICE SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PUBLI SERVICE SLOVAKIA
IČO 31340580
DIČ 2020361937
IČ DPH SK2020361937
Dátum vzniku 20 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PUBLI SERVICE SLOVAKIA
Komenského 3
90001
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 180 €
Zisk -93 €
Aktíva 17 903 €
Vlastný kapitál 7 788 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905305856
Mobile phone(s) 0905305856
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 14,985
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 14,985
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 590
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 590
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 15,575
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,474
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,638
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 929
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -93
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,101
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,101
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,141
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 3,180
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3,180
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 2,231
C. Služby (účtová skupina 51) 423
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 128
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,680
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 949
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,757
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 867
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -93
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31340580 DIČ: 2020361937 IČ DPH: SK2020361937
 • Sídlo: PUBLI SERVICE SLOVAKIA, Komenského 3, 90001, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Lýdia Fialová Komenského 3 Modra 900 01 20.01.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Lýdia Fialová 6 639 € (100%) Komenského 3 Modra 900 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.10.2009Nové sidlo:
   Komenského 3 Modra 900 01
   30.10.2009Zrušené sidlo:
   Vajanského 58 Modra 900 01
   26.10.2000Noví spoločníci:
   Lýdia Fialová Komenského 3 Modra 900 01
   25.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Lýdia Fialová Komenského 3 Modra 900 01
   08.03.1999Nové sidlo:
   Vajanského 58 Modra 900 01
   07.03.1999Zrušené sidlo:
   Bratislavská 83 Pezinok 902 01
   27.03.1997Nové sidlo:
   Bratislavská 83 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Noví spoločníci:
   Lýdia Fialová Komenského 3 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   26.03.1997Zrušené sidlo:
   Púchovská 16 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Lýdia Fialová Komenského 3 Modra 900 01
   Mgr. Janka Gajdošová Mlynarovičova 9 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Janka Gajdošová Mlynarovičova 9 Bratislava 851 04
   03.12.1993Nové sidlo:
   Púchovská 16 Bratislava 831 06
   02.12.1993Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 2 Bratislava 823 66
   20.01.1993Nové obchodné meno:
   PUBLI SERVICE SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pestovateľská 2 Bratislava 823 66
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenstvo v oblasti propagácie, kultúry
   n0kup a predaj spotrebného tovaru, priemyselného tovaru, baleného potravinárskeho tovaru v spotrebiteľskom balení a rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie veľtrhov, sympózií, seminárov, konferencií
   Noví spoločníci:
   Lýdia Fialová Komenského 3 Modra 900 01
   Mgr. Janka Gajdošová Mlynarovičova 9 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Lýdia Fialová Komenského 3 Modra 900 01
   Mgr. Janka Gajdošová Mlynarovičova 9 Bratislava 851 04