Vytvoriť faktúru

ALUTEC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALUTEC
IČO 31340598
DIČ 2020317332
IČ DPH SK2020317332
Dátum vzniku 25 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALUTEC
Púchovská 8
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 153 045 €
Zisk -20 614 €
Aktíva 36 036 €
Vlastný kapitál -41 142 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244880650, +421244871005, +421244649986
Fax(es) 0244871005
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,613
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 13,464
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 859
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,955
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 28,613
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -68,710
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -55,399
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -20,614
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 97,323
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,202
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 88,217
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 23,238
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 374
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,998
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 61,607
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 229
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,675
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 153,045
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 135,216
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 17,829
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 171,896
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 3,084
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,272
C. Služby (účtová skupina 51) 41,344
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 14,215
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 465
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 105,433
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,083
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -18,851
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 102,345
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 803
M. Nákladové úroky (562) 27
N. Kurzové straty (563) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 774
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -803
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -19,654
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -20,614
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2016