Vytvoriť faktúru

BELS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BELS
IČO 31340636
DIČ 2020297708
IČ DPH SK2020297708
Dátum vzniku 25 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BELS
Šancová 52
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 544 534 €
Zisk 18 851 €
Aktíva 333 523 €
Vlastný kapitál 83 524 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245246107, 0245246108
Mobile phone(s) +421907379399
Fax(es) 0245246080
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 123,983
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 123,983
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,682
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 210,331
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 183
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 35,867
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,394
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 104,561
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 334,314
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 102,375
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 8,814
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 68,070
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 18,851
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 231,939
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 24,763
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 3,312
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 200,741
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,180
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,701
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,405
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 169,455
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,123
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 544,534
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 464,668
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 77,880
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,986
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 515,815
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 330,541
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,948
C. Služby (účtová skupina 51) 53,924
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 95,604
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,070
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 16,050
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 364
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,314
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 28,719
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 144,135
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 7
X. Výnosové úroky (662) 7
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,021
M. Nákladové úroky (562) 238
N. Kurzové straty (563) 76
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,707
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,014
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 25,705
P. Daň z príjmov (591, 595) 6,854
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 18,851
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31340636 DIČ: 2020297708 IČ DPH: SK2020297708
 • Sídlo: BELS, Šancová 52, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Michal Vlado Šancová 52 Bratislava 811 05 25.01.1993
  Ing. Michal Vlado Drieňová 1H Bratislava 821 01 16.07.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Michal Vlado 3 121 € (47%) Šancová 52 Bratislava 811 05
  Ing. Michal Vlado 2 191 € (33%) Drieňová 1H Bratislava 821 01
  Lenka Rusňáková 1 328 € (20%) Štefana Králika 2 Bratislava 841 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.12.2010Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   opravy motorov, pracovných strojov a zariadení
   prenájom pracovných strojov a zariadení
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   21.12.2010Zrušeny predmety činnosti:
   zastupovanie zahraničných firiem
   dovoz, nákup, predaj a prenájom strojov a strojných zariadení a náhradných dielcov k nim v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie dovozu stavebných prác
   09.12.2010Nový štatutárny orgán:
   Michal Vlado Šancová 52 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 25.01.1993
   Ing. Michal Vlado Drieňová 1H Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 16.07.1996
   08.12.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Vlado Karadžičova 11 Bratislava
   Michal Vlado Šancová 52 Bratislava
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Michal Vlado Šancová 52 Bratislava 811 05
   Ing. Michal Vlado Drieňová 1H Bratislava 821 01
   Lenka Rusňáková Štefana Králika 2 Bratislava 841 08
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Lenka Rusňáková Štefana Králika 2 Bratislava
   Michal Vlado Karadžičova 11 Bratislava
   Michal Vlado Šancová 52 Bratislava
   08.10.1996Noví spoločníci:
   Lenka Rusňáková Štefana Králika 2 Bratislava
   Michal Vlado Karadžičova 11 Bratislava
   Michal Vlado Šancová 52 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Vlado Karadžičova 11 Bratislava
   Michal Vlado Šancová 52 Bratislava
   07.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Michal Vlado Šancová 52 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Vlado Šancová 52 Bratislava
   19.10.1993Noví spoločníci:
   Michal Vlado Šancová 52 Bratislava
   18.10.1993Zrušeny spoločníci:
   Bankes & Lovelace Cumberland Place 37 London Veľká Británia
   Michal Vlado Šancová 52 Bratislava
   Adolf E. Coughman Gt. Cumberland Place 37 London Veľká Británia
   25.01.1993Nové obchodné meno:
   BELS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šancová 52 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zastupovanie zahraničných firiem
   dovoz, nákup, predaj a prenájom strojov a strojných zariadení a náhradných dielcov k nim v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie dovozu stavebných prác
   Noví spoločníci:
   Bankes & Lovelace Cumberland Place 37 London Veľká Británia
   Michal Vlado Šancová 52 Bratislava
   Adolf E. Coughman Gt. Cumberland Place 37 London Veľká Británia
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Vlado Šancová 52 Bratislava