Vytvoriť faktúru

PRESSBURG Security, Factoring & Contracting - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRESSBURG Security, Factoring & Contracting
IČO 31340717
DIČ 2020352180
Dátum vzniku 26 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRESSBURG Security, Factoring & Contracting
Skuteckého 30
97401
Banská Bystrica
Finančné informácie
Zisk -1 999 €
Aktíva 19 102 €
Vlastný kapitál 7 237 €
Kontaktné informácie
Email chlup@psfc.sk
Phone(s) 0944454554
Fax(es) 0484144067
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,097
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,695
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,402
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 11,097
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,237
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,772
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 464
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,999
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,860
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,002
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,858
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,302
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 11
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 65
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,436
C. Služby (účtová skupina 51) 1,129
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 137
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 170
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,436
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,129
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 83
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 83
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -83
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,519
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,999
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015