Vytvoriť faktúru

EPK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EPK
IČO 31340750
DIČ 2020859104
Dátum vzniku 27 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EPK
Ľudové námestie 1
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 335 €
Zisk -2 117 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 18,119
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,293
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,293
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,293
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,505
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,399
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,184
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,184
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 30
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,185
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,106
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,089
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 321
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 321
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,119
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,418
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,232
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,250
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,018
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,117
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,701
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,701
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,831
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 188
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 682
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 22,336
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 22,335
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 22,335
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,816
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,562
D. Služby (účtová skupina 51) 11,400
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,458
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,302
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,156
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 647
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 647
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,219
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 375
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,481
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,373
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 110
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 110
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -109
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,590
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 527
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 527
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,117
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31340750 DIČ: 2020859104
 • Sídlo: EPK, Ľudové námestie 1, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Karol Kontšek Ľudové nám. 1 Bratislava 831 03 12.03.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Karol Kontšek 6 639 € (100%) Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.03.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Kontšek Ľudové nám. 1 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 12.03.2015
   19.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Kontšeková Boženy Němcovej 10 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 29.11.2013
   05.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Oľga Kontšeková Boženy Němcovej 10 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 29.11.2013
   04.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Kontšek Ľudové nám. 1 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 20.07.2006
   30.09.2011Nové sidlo:
   Ľudové námestie 1 Bratislava 831 03
   29.09.2011Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava 821 08
   31.07.2006Noví spoločníci:
   Karol Kontšek Ľudové nám. 1 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Kontšek Ľudové nám. 1 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 20.07.2006
   30.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Slávka Benešová Jakubovo nám. 10 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Slávka Benešová Jakubovo nám. 10 Bratislava 811 09
   03.08.2000Noví spoločníci:
   Ing. Slávka Benešová Jakubovo nám. 10 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Slávka Benešová Jakubovo nám. 10 Bratislava 811 09
   02.08.2000Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Darina Porubjaková Panská 8 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Slávka Kontšeková Jasovská 4 Bratislava 851 01
   22.04.1996Nové sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   PhDr. Darina Porubjaková Panská 8 Bratislava 811 01
   21.04.1996Zrušené sidlo:
   Jasovská 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Slávka Kontšeková Jasovská 4 Bratislava 851 01
   02.11.1995Nové obchodné meno:
   EPK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jasovská 4 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   činnosť účtovných poradcov a vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   prevádzkovanie skladov
   sprostredkovanie v oblasti investičnej výstavby
   Noví spoločníci:
   Ing. Slávka Kontšeková Jasovská 4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Slávka Kontšeková Jasovská 4 Bratislava 851 01
   01.11.1995Zrušené obchodné meno:
   JUMONT, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Juriš Sadmelijská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Juriš Sadmelijská 5 Bratislava
   27.01.1993Nové obchodné meno:
   JUMONT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti investičnej výstavby
   Noví spoločníci:
   Peter Juriš Sadmelijská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Juriš Sadmelijská 5 Bratislava