Vytvoriť faktúru

E D U K A - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno E D U K A
Stav Zrušená
IČO 31340814
DIČ 2020298995
IČ DPH SK2020298995
Dátum vzniku 27 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E D U K A
Špitálska 57
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 106 €
Zisk -3 501 €
Aktíva 16 618 €
Vlastný kapitál -17 584 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905443065
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,427
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,121
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 211
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 95
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 8,427
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,906
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,959
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,959
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -9,360
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,501
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,333
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 10,333
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 490
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,077
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,760
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 3,106
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,400
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 706
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 5,517
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,292
C. Služby (účtová skupina 51) 1,696
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 205
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,324
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,411
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -588
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 130
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 130
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -130
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,541
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,501
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
 • IČO:31340814 DIČ: 2020298995 IČ DPH: SK2020298995
 • Sídlo: E D U K A, Špitálska 57, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Januára 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.01.2016Zrušené obchodné meno:
   E D U K A, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Špitálska 57 Bratislava 811 08
   15.05.2012Nové sidlo:
   Špitálska 57 Bratislava 811 08
   27.01.1993Nové obchodné meno:
   E D U K A, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným