Vytvoriť faktúru

TRIGON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRIGON
IČO 31340954
DIČ 2020343490
IČ DPH SK2020343490
Dátum vzniku 28 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIGON
Štefunkova 13
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 078 822 €
Zisk 58 072 €
Vlastný kapitál 465 036 €
Kontaktné informácie
Email mail@trigon-plus.sk
Webová stránka http://www.trigon-plus.sk
Phone(s) +421263531242, +421263531241
Fax(es) 0263531240
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 712,123
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 36,474
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 36,474
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 36,474
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 666,620
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 254,106
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 254,106
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 255,701
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 247,084
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 247,084
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,617
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 156,813
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 28,684
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 128,129
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,029
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,029
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 712,123
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 454,896
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 389,189
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 389,189
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,072
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 257,227
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,532
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 5,501
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 31
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 218,428
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 189,438
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 189,438
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,511
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,591
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,432
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 456
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,763
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,437
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,326
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 27,504
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,078,822
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 884,906
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 181,511
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,405
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 996,628
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 717,035
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 45,381
D. Služby (účtová skupina 51) 81,257
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 131,913
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 95,293
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 32,990
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,630
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,058
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,023
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,023
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,961
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 82,194
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 222,744
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,352
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 14
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 14
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,338
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,717
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,061
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,061
O. Kurzové straty (563) 958
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,698
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,365
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 74,829
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 16,757
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 16,757
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 58,072
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31340954 DIČ: 2020343490 IČ DPH: SK2020343490
 • Sídlo: TRIGON, Štefunkova 13, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Patrik Sirota Štefunkova 13 Bratislava 07.11.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  TRIGON PLUS s.r.o. 6 639 € (100%) Dobřejovice 251 70 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.01.1998Nové sidlo:
   Štefunkova 13 Bratislava 821 03
   26.01.1998Zrušené sidlo:
   Milana Marečka 18 Bratislava 841 08
   07.11.1996Nové sidlo:
   Milana Marečka 18 Bratislava 841 08
   Noví spoločníci:
   TRIGON PLUS s.r.o. Čestlice 93 Dobřejovice 251 70 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Patrik Sirota Štefunkova 13 Bratislava
   06.11.1996Zrušené sidlo:
   J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   TRIGON PLUS s.r.o. Čestlice 93 Dobřejovice 251 70 Česká republika
   Ing. Dušan Černý J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Černý J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Miroslav Kužel Čestlice 93 Dobřejovice 251 70 Česká republika
   Ing. Martin Musil Rukavičkářská 1356 Dobříš 263 01 Česká republika
   28.01.1993Nové obchodné meno:
   TRIGON s.r.o.
   Nové sidlo:
   J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   oprava vyhradených elektrických zariadení
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   TRIGON PLUS s.r.o. Čestlice 93 Dobřejovice 251 70 Česká republika
   Ing. Dušan Černý J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Černý J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Miroslav Kužel Čestlice 93 Dobřejovice 251 70 Česká republika
   Ing. Martin Musil Rukavičkářská 1356 Dobříš 263 01 Česká republika