Vytvoriť faktúru

ALIN ART & TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALIN ART & TRADE
IČO 31341021
DIČ 2020345382
IČ DPH SK2020345382
Dátum vzniku 02 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALIN ART & TRADE
Letecká 22
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 342 110 €
Zisk 30 658 €
Aktíva 467 567 €
Vlastný kapitál 144 840 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244461262
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 239,220
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 239,220
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 172,632
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 347,737
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 117,967
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,425
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 227,345
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 586,957
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 175,499
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 33,326
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 104,211
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 30,658
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 411,458
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 136,832
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 248,718
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 94,183
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,216
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,043
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 151,276
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 283
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 25,625
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 342,110
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 331,863
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,147
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 296,525
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,419
C. Služby (účtová skupina 51) 184,655
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,946
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 825
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 65,835
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,845
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 45,585
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 126,789
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 13,661
M. Nákladové úroky (562) 13,384
N. Kurzové straty (563) 18
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 259
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -13,660
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 31,925
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,267
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 30,658
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015