Vytvoriť faktúru

COOPEX REALITY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno COOPEX REALITY
IČO 31341047
DIČ 2020328926
IČ DPH SK2020328926
Dátum vzniku 29 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COOPEX REALITY
Púchovská 6852/14
83106
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -8 444 €
Aktíva 23 946 €
Vlastný kapitál 14 855 €
Kontaktné informácie
Email milkova@coopexhold.sk
Phone(s) 0262801231, 02628012310
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 16,462
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,462
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 80
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 80
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,382
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,382
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,462
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,411
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,972
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 697
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 7,186
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,186
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,444
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,051
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 10,051
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,091
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,434
D. Služby (účtová skupina 51) 400
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,034
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,434
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -400
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 52
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 52
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -50
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,484
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,444
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31341047 DIČ: 2020328926 IČ DPH: SK2020328926
 • Sídlo: COOPEX REALITY, Púchovská 6852/14, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Januára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Ostrica, Ing. Herlianska 4 Bratislava 821 02 09.03.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Ostrica, Ing. 3 486 € (50%) Herlianska 4 Bratislava 821 02
  COOPEX RENT, s.r.o. 3 486 € (50%) Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.05.2015Noví spoločníci:
   COOPEX RENT, s.r.o. Púchovská 14 Bratislava 831 06
   11.05.2015Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Lanák Veternicova 33 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Lanák Veternicova 33 Bratislava
   14.12.2005Nové obchodné meno:
   COOPEX REALITY, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Púchovská 6852/14 Bratislava 831 06
   13.12.2005Zrušené obchodné meno:
   COOPEX-REALITY spoločnosť s ručením obmedzeným COOPEX-REALITY spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Za kasárňou 1 Bratislava 832 04
   15.05.2004Noví spoločníci:
   Peter Ostrica , Ing. Herlianska 4 Bratislava 821 02
   Jaroslav Lanák Veternicova 33 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Ostrica , Ing. Herlianska 4 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 09.03.2004
   14.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Lanák Veternicova 33 Bratislava
   19.12.2003Noví spoločníci:
   Jaroslav Lanák Veternicova 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.12.2003Zrušeny spoločníci:
   COOPEX, s.r.o. IČO: 31 401 678 Za kasárňou 1 Bratislava
   Jaroslav Lanák Veternicova 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Novák Lotyšská 18 Bratislava Skončenie funkcie: 18.12.2002
   02.11.2000Noví spoločníci:
   COOPEX, s.r.o. IČO: 31 401 678 Za kasárňou 1 Bratislava
   Jaroslav Lanák Veternicova 33 Bratislava
   01.11.2000Zrušeny spoločníci:
   COOPEX, s.r.o. IČO: 31 401 678 Za kasárňou 1 Bratislava
   JUDr. Dušan Holub Veternicova 22 Bratislava
   Jaroslav Lanák Veternicova 33 Bratislava
   29.11.1999Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softwaru a hardwaru
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   vedenie účtovníctva
   prenájom motorových vozidiel
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   prieskum trhu
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom.
   poskytovanie prechodného ubytovania v súkromí s kapacitou do 10 lôžok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Novák Lotyšská 18 Bratislava Skončenie funkcie: 18.12.2002
   Jaroslav Lanák Veternicova 33 Bratislava
   28.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jaroslav Lanák Sawickej 3 Bratislava
   Ing. Peter Ostrica Studenohorská 1 Bratislava
   24.09.1999Noví spoločníci:
   COOPEX, s.r.o. IČO: 31 401 678 Za kasárňou 1 Bratislava
   23.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Ostrica Studenohorská 1 Bratislava
   22.01.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Dušan Holub Veternicova 22 Bratislava
   Jaroslav Lanák Veternicova 33 Bratislava
   Ing. Peter Ostrica Studenohorská 1 Bratislava
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Dušan Holub Levárska 3 Bratislava
   Jaroslav Lanák Sawickej 3 Bratislava
   Ing. Peter Ostrica Studenohorská 1 Bratislava
   05.03.1997Nové sidlo:
   Za kasárňou 1 Bratislava 832 04
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Lanák Sawickej 3 Bratislava
   Ing. Peter Ostrica Studenohorská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Lanák Sawickej 3 Bratislava
   Ing. Peter Ostrica Studenohorská 1 Bratislava
   04.03.1997Zrušené sidlo:
   Galvaniho 10 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Krajča , CSc. Fraňa Kráľa 20 Bratislava
   Jaroslav Lanák Sawickej 3 Bratislava
   Ing. Peter Ostrica Studenohorská 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Lanák Sawickej 3 Bratislava
   Ing. Peter Ostrica Studenohorská 1 Bratislava
   JUDr. Ľubomír Schweighofer Adamiho 3 Bratislava
   18.06.1993Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami
   Noví spoločníci:
   JUDr. Dušan Holub Levárska 3 Bratislava
   Ing. František Krajča , CSc. Fraňa Kráľa 20 Bratislava
   17.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Nákup, predaj a prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ľubomír Schweighofer Adamiho 3 Bratislava
   28.04.1993Noví spoločníci:
   Jaroslav Lanák Sawickej 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Lanák Sawickej 3 Bratislava
   29.01.1993Nové obchodné meno:
   COOPEX-REALITY spoločnosť s ručením obmedzeným COOPEX-REALITY spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 10 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Nákup, predaj a prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Ostrica Studenohorská 1 Bratislava
   JUDr. Ľubomír Schweighofer Adamiho 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Ostrica Studenohorská 1 Bratislava
   JUDr. Ľubomír Schweighofer Adamiho 3 Bratislava