Vytvoriť faktúru

SOUND STUDIO EXCELLENT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOUND STUDIO EXCELLENT
Stav Zrušená
IČO 31341055
DIČ 2020896097
IČ DPH SK2020896097
Dátum vzniku 01 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOUND STUDIO EXCELLENT
Dolná ružová 225/11
96901
Banská Štiavnica
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 944 €
Zisk 5 305 €
Aktíva 56 543 €
Vlastný kapitál -54 596 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0911431993
Mobile phone(s) 0911431993
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 7,151
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 7,151
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,151
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,669
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,619
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,520
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 40,820
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -49,292
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -61,900
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,305
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 90,112
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 65,112
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,199
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,058
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 52,855
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 25,000
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 27,944
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 27,859
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 85
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 21,613
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,292
C. Služby (účtová skupina 51) 4,554
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,090
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,237
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 440
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,331
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,013
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 66
N. Kurzové straty (563) 3
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 63
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -66
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,265
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,305
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2015
 • IČO:31341055 DIČ: 2020896097 IČ DPH: SK2020896097
 • Sídlo: SOUND STUDIO EXCELLENT, Dolná ružová 225/11, 96901, Banská Štiavnica
 • Dátum vzniku: 01 Februára 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.10.2015Zrušené obchodné meno:
   SOUND STUDIO EXCELLENT, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dolná ružová 225/11 Banská Štiavnica 969 01
   27.02.2014Nové sidlo:
   Dolná ružová 225/11 Banská Štiavnica 969 01
   01.07.2004Nové obchodné meno:
   SOUND STUDIO EXCELLENT, s.r.o.
   01.02.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným