Vytvoriť faktúru

SASCHA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SASCHA
IČO 31341110
DIČ 2020328937
IČ DPH SK2020328937
Dátum vzniku 02 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SASCHA
Nákupná 1
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 671 133 €
Zisk 870 €
Aktíva 339 592 €
Vlastný kapitál 269 805 €
Kontaktné informácie
Email saschasro@stonline.sk
Mobile phone(s) +421908706975
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 313,465
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 231,964
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 231,964
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 202,168
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 28,261
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,535
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 79,692
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 65,710
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 65,710
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,940
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,940
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,940
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,042
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,026
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,016
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,809
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,809
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 313,465
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 262,575
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 254,402
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 254,402
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 870
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,890
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 135
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 135
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 46,382
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 29,808
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,808
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,973
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,603
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,291
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,802
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 905
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,373
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,373
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 626,873
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 671,133
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 626,873
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,260
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 664,507
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 508,523
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,285
D. Služby (účtová skupina 51) 31,251
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 86,837
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 62,456
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 21,782
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,599
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,334
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,276
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,276
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,252
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,749
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,626
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 74,814
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,876
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 160
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 160
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,716
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,876
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,750
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 870
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31341110 DIČ: 2020328937 IČ DPH: SK2020328937
 • Sídlo: SASCHA, Nákupná 1, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava 02.02.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Eva Rigová 6 639 € (100%) Bancíkovej 9 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava Vznik funkcie: 02.02.1993
   26.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava
   17.12.1998Noví spoločníci:
   Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava
   16.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava
   02.02.1993Nové obchodné meno:
   SASCHA, s r. o.
   Nové sidlo:
   Nákupná 1 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod s drogistickým, textilným, prie myselným tovarom, balenými trvanlivými potravinárskymi výrobkami, ovocím, zeleninou, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi v spotrebiteľskom balení
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava