Vytvoriť faktúru

CHEMAT computer service - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CHEMAT computer service
IČO 31341209
DIČ 2020325505
IČ DPH SK2020325505
Dátum vzniku 03 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CHEMAT computer service
M. R Štefánika 116
97271
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 146 152 €
Zisk 5 191 €
Aktíva 96 578 €
Vlastný kapitál 21 549 €
Kontaktné informácie
Email novaky@chematcs.sk
Phone(s) 0465461280
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 71,153
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,815
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,815
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,815
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 65,031
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,185
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,185
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,812
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,812
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,812
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 46,034
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 229
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 45,805
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 307
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 307
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 71,153
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,741
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 54,261
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,766
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,766
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -41,116
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 27,862
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -68,978
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,191
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 44,412
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,426
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,426
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 39,713
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 17,219
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,219
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,777
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,784
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,101
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,832
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,273
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,273
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 146,178
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 146,152
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,393
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 137,742
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 139,187
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,210
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,357
D. Služby (účtová skupina 51) 50,102
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 62,577
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 44,678
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,726
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,173
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 454
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,981
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,981
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,506
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,965
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 78,466
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 27
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 27
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 302
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 246
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 246
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 56
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -275
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,690
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,499
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,499
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,191
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31341209 DIČ: 2020325505 IČ DPH: SK2020325505
 • Sídlo: CHEMAT computer service, M. R Štefánika 116, 97271, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Februára 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.09.2008Nové sidlo:
   M. R Štefánika 116 Nováky 972 71
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Ligač P.J.Šafárika 18/14 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 03.09.2008
   18.09.2008Zrušené sidlo:
   Radničné nám. 1 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava 821 07
   Erik Hajdyla Wolkrova 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   27.06.2005Noví spoločníci:
   Erik Hajdyla Wolkrova 5 Bratislava 851 01
   10.09.2004Nové sidlo:
   Radničné nám. 1 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hrádel Hlboká 743/16 Bystričany 972 45
   Ing. Miroslav Ligač P.J.Šafárika 18/14 Prievidza 971 01
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hrádel Hlboká 743/16 Bystričany 972 45 Vznik funkcie: 27.01.1997
   09.09.2004Zrušené sidlo:
   Drieňova 24 Bratislava 826 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Hrádel SNP 382 Bystričany
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Ing. Miroslav Ligač P.J.Šafárika 18/14 Prievidza
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hrádel SNP 382 Bystričany
   04.07.2001Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hrádel SNP 382 Bystričany
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Ing. Miroslav Ligač P.J.Šafárika 18/14 Prievidza
   03.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Erik Hajdyla Hálova 9 Bratislava
   Ing. Roman Hrádel SNP 382 Bystričany
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Ing. Miroslav Ligač P.J.Šafárika 18/14 Prievidza
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Erik Hajdyla Hálova 9 Bratislava
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Erik Hajdyla Hálova 9 Bratislava
   Ing. Roman Hrádel SNP 382 Bystričany
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Ing. Miroslav Ligač P.J.Šafárika 18/14 Prievidza
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Erik Hajdyla Hálova 9 Bratislava
   Ing. Roman Hrádel SNP 382 Bystričany
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Ing. Miroslav Ligač P.J.Šafárika 18/14 Prievidza
   27.01.1997Noví spoločníci:
   Erik Hajdyla Hálova 9 Bratislava
   Ing. Roman Hrádel SNP 382 Bystričany
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Ing. Miroslav Ligač P.J.Šafárika 18/14 Prievidza
   Nový štatutárny orgán:
   Erik Hajdyla Hálova 9 Bratislava
   Ing. Roman Hrádel SNP 382 Bystričany
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   26.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Erik Hajdyla Hálova 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Erik Hajdyla
   Ing. Vladimír Kanáš
   03.02.1993Nové obchodné meno:
   CHEMAT computer service s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňova 24 Bratislava 826 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie software na zákazku/
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   marketingová a sprostredkovacia činnosť v oblasti výpočtovej techniky. /počítačová, meracia, regulačná a komunikačná technika/
   Noví spoločníci:
   Erik Hajdyla Hálova 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Erik Hajdyla
   Ing. Vladimír Kanáš