Vytvoriť faktúru

Partners Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Partners Slovakia
IČO 31341314
DIČ 2020305485
IČ DPH SK2020305485
Dátum vzniku 03 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Partners Slovakia
Obchodná 42
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 218 480 €
Zisk 8 459 €
Aktíva 423 301 €
Vlastný kapitál -534 001 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252731206, +421252731218, +421252731219
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 230,719
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 145,027
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 29,019
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 85,558
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 18,936
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,109
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 65,513
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 316,277
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -525,542
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 331,939
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 331,939
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 449
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 12,338
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -878,727
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,459
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 841,819
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 495
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 140,376
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 87,344
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,256
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 43,396
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,380
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,884
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 694,464
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 600
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 218,480
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 216,026
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,454
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 181,056
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42,685
C. Služby (účtová skupina 51) 54,386
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 34,566
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,590
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 32,604
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,225
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 37,424
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 118,955
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 172
X. Výnosové úroky (662) 172
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 26,196
M. Nákladové úroky (562) 18,213
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,983
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -26,024
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,400
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,941
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,459
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016