Vytvoriť faktúru

GEBRÜDER WEISS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GEBRÜDER WEISS
IČO 31341381
DIČ 2020328948
IČ DPH SK2020328948
Dátum vzniku 08 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEBRÜDER WEISS
Diaľničná cesta 20
90301
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 31 606 507 €
Zisk 456 249 €
Aktíva 16 316 848 €
Vlastný kapitál 11 699 536 €
Kontaktné informácie
Email sales.slovakia@gw-world.com
Webová stránka http://www.gw-world.sk
Phone(s) +421233066506, +42118208
Fax(es) 0233066516, 0233066520
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,841,508
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,930,410
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,930,410
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,265,848
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 664,562
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,718,052
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,369,204
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,094,405
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 54,096
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,040,309
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 269,559
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,240
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,348,848
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 504
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,348,344
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,193,046
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 117,019
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,076,027
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,841,508
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,994,219
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 100,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 100,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 10,427,970
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,000
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 456,249
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,840,595
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 19,487
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 19,487
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,750,459
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,496,025
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,960
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,491,065
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 142,494
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 91,119
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,821
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 70,649
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 66,649
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 6,694
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 6,694
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 31,457,949
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 31,606,507
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 31,457,949
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 18,890
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 129,668
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,035,175
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 270,628
D. Služby (účtová skupina 51) 26,443,608
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,203,922
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,276,913
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 819,957
4. Sociálne náklady (527, 528) 107,052
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 68,093
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 762,683
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 762,683
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 8,549
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -21,130
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 298,822
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 571,332
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,743,713
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22,106
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,916
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,916
XII. Kurzové zisky (663) 20,190
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 29,903
O. Kurzové straty (563) 12,889
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 17,014
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,797
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 563,535
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 107,286
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 107,286
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 456,249
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31341381 DIČ: 2020328948 IČ DPH: SK2020328948
 • Sídlo: GEBRÜDER WEISS, Diaľničná cesta 20, 90301, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dipl.-Bw. Jürgen Bauer Laverangasse 76 Viedeň 1130 Rakúska republika 02.01.2008
  Markus Jelleschitz Josef-Höfle-Gasse 40/4 Baden bei Wein 2500 Rakúsko 22.12.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  GW International Holding GmbH 100 000 € (100%) a-6923 Lauternach Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.05.2014Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   29.01.2011Nové sidlo:
   Diaľničná cesta 20 Senec 903 01
   28.01.2011Zrušené sidlo:
   Diaľničná cesta 2 Senec 903 01
   23.12.2010Nové obchodné meno:
   GEBRÜDER WEISS, s.r.o.
   22.12.2010Zrušené obchodné meno:
   GEBRÜDER WEISS, s r.o.
   14.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Markus Jelleschitz Josef-Höfle-Gasse 40/4 Baden bei Wein 2500 Rakúsko Vznik funkcie: 22.12.2009
   21.07.2009Noví spoločníci:
   GW International Holding GmbH Bundesstraße 110 a-6923 Lauternach Rakúsko
   20.07.2009Zrušeny spoločníci:
   GW International Holding GmbH Bundesstrasse 110 a-6923 Lauternach Rakúsko
   06.11.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Krúpa Silvánska 459/7 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.01.2008
   19.03.2008Nový štatutárny orgán:
   Dipl.-Bw. Jürgen Bauer Laverangasse 76 Viedeň 1130 Rakúska republika Vznik funkcie: 02.01.2008
   Ing. Ján Krúpa Silvánska 459/7 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.01.2008
   18.03.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Thomas Moser Erdamsbergerstrasse 15 Wilhering A-4073 Rakúsko Vznik funkcie: 01.09.2006
   04.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Thomas Moser Erdamsbergerstrasse 15 Wilhering A-4073 Rakúsko Vznik funkcie: 01.09.2006
   03.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Mrázová Šintavská 22 Bratislava Vznik funkcie: 12.02.1996
   15.07.2006Nové predmety činnosti:
   šitie, žehlenie a úprava odevov a textilných výrobkov
   12.05.2005Nové sidlo:
   Diaľničná cesta 2 Senec 903 01
   11.05.2005Zrušené sidlo:
   Staviteľská 7 Bratislava 831 04
   22.05.2003Nové obchodné meno:
   GEBRÜDER WEISS, s r.o.
   Nové sidlo:
   Staviteľská 7 Bratislava 831 04
   21.05.2003Zrušené obchodné meno:
   GEBRÜDER WEISS-BRATISLAVA, s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 826 48
   19.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Mrázová Šintavská 22 Bratislava Vznik funkcie: 12.02.1996
   18.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Mrázová Šintavská 22 Bratislava
   08.09.1998Nové predmety činnosti:
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
   07.09.1998Noví spoločníci:
   GW International Holding GmbH Bundesstrasse 110 a-6923 Lauternach Rakúsko
   06.09.1998Zrušeny spoločníci:
   GEBRÜDER WEISS Ges.m.b.H., Internationale Spedition Bundesstrasse 110 a-6923 Lauternach Rakúsko
   04.09.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie dopravných služieb
   prevádzkovanie colných skladov
   vybavovanie colnej deklarácie
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   zasielateľstvo
   03.09.1998Zrušeny predmety činnosti:
   a) uzatváranie a vykonávanie zasielateľských, komisionárskych obchodov, a sprostredkovanie dopravných obchodov, v tuzemsku a v zahraničí, pomoc pri preclievaní tovaru pri dovoze a vývoze, ako aj skladovanie a uloženie tovaru, najmä preberanie zasielateľských vrátane vedľajších činností
   b) výkon prác na objednávku prostredníctvom výpočtovej techniky
   c) uzatváranie a vykonávanie obchodov súvisiacich s predmetom podnikania uvedeným v bodoch a) a b)
   20.06.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Mrázová Šintavská 22 Bratislava
   19.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Paul Novák Plzeňská 152 Praha Česká republika
   08.02.1993Nové obchodné meno:
   GEBRÜDER WEISS-BRATISLAVA, s r.o.
   Nové sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 826 48
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a) uzatváranie a vykonávanie zasielateľských, komisionárskych obchodov, a sprostredkovanie dopravných obchodov, v tuzemsku a v zahraničí, pomoc pri preclievaní tovaru pri dovoze a vývoze, ako aj skladovanie a uloženie tovaru, najmä preberanie zasielateľských vrátane vedľajších činností
   b) výkon prác na objednávku prostredníctvom výpočtovej techniky
   c) uzatváranie a vykonávanie obchodov súvisiacich s predmetom podnikania uvedeným v bodoch a) a b)
   Noví spoločníci:
   GEBRÜDER WEISS Ges.m.b.H., Internationale Spedition Bundesstrasse 110 a-6923 Lauternach Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Paul Novák Plzeňská 152 Praha Česká republika