Vytvoriť faktúru

BMTI SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BMTI SK
IČO 31341403
DIČ 2020341543
IČ DPH SK2020341543
Dátum vzniku 08 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BMTI SK
Mlynské Nivy 61/A
82518
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 009 708 €
Zisk 73 795 €
Aktíva 1 892 679 €
Vlastný kapitál 153 760 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0455320805, 0455323143, 0455332475, 0455332479, 0455479842, 0556999450, 0556999451, 0556999452, 0232
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,201,521
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 799,893
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 799,893
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 788,402
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 11,491
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,410,944
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 31,109
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 31,109
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,369,159
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,368,612
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,368,612
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 547
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,676
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,519
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,157
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) -9,316
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) -9,316
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,201,521
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 227,556
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,195
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,195
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,320
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 117,246
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 299,219
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -181,973
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 73,795
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,973,965
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 19,286
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,180
12. Odložený daňový záväzok (481A) 14,106
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,896,135
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,020,747
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,020,747
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 47,969
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 32,142
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,226
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 778,051
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 58,544
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 19,724
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 38,820
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,439,357
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,009,708
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 11,370
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 864,184
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,563,803
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 84,611
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 60,946
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 424,794
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,885,135
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11,370
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,885,227
D. Služby (účtová skupina 51) 4,018,654
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,578,888
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,134,378
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 394,218
4. Sociálne náklady (527, 528) 50,292
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,083
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 206,754
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 206,754
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 56,034
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 118,125
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 124,573
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,608,717
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 833
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 832
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,283
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 19,025
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 19,025
O. Kurzové straty (563) 1,124
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,134
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,450
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 101,123
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 27,328
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 39,774
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -12,446
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 73,795
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31341403 DIČ: 2020341543 IČ DPH: SK2020341543
 • Sídlo: BMTI SK, Mlynské Nivy 61/A, 82518, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Murín 131 Tŕnie 962 34 09.03.2006
  Ing. Tomáš Vyskočil 303 Suchohrdly u Znojma 669 02 Česká republika 12.02.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  BMTI - Baumaschinentechnik International GmbH 3 320 € (10%) Trumau 2521 Rakúska republika
  SBS Strabag Bau Holding Service GmbH 29 875 € (90%) Spittal an der Drau 9800 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.03.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Murín 131 Tŕnie 962 34 Vznik funkcie: 09.03.2006
   08.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Sauer Sadová 17 Letovice 679 61 Česká republika Vznik funkcie: 22.12.2003
   12.10.2004Noví spoločníci:
   BMTI - Baumaschinentechnik International GmbH Stiftsgasse 1 Trumau 2521 Rakúska republika
   SBS Strabag Bau Holding Service GmbH Ortenburgerstrasse 27 Spittal an der Drau 9800 Rakúska republika
   11.10.2004Zrušeny spoločníci:
   BMTI - Baumaschinentechnik International GmbH Salzburger Strasse 323 Linz 4021 Rakúsko
   05.02.2004Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61/A Bratislava 825 18
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Tomáš Sauer Sadová 17 Letovice 679 61 Česká republika Vznik funkcie: 22.12.2003
   04.02.2004Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 61/A Bratislava 827 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Viera Nádaská Martinengova 26 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 26.09.2000 Skončenie funkcie: 22.12.2003
   30.04.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Viera Nádaská Martinengova 26 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 26.09.2000 Skončenie funkcie: 22.12.2003
   Ing. Tomáš Vyskočil 303 Suchohrdly u Znojma 669 02 Česká republika Vznik funkcie: 12.02.2003
   29.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Viera Nádaská Martinengova 26 Bratislava 811 02
   16.02.2001Nové obchodné meno:
   BMTI SK, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   opravy motorových vozidiel
   opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov
   mechanické opravy stavebných strojov, nástrojov a prístrojov
   prenájom hnuteľnosí v rozsahu voľnej živnosti
   výroba strojov - mechanických častí
   výroba oceľových stavebných dielov a konštrukcií
   zámočníctvo
   Noví spoločníci:
   BMTI - Baumaschinentechnik International GmbH Salzburger Strasse 323 Linz 4021 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Viera Nádaská Martinengova 26 Bratislava 811 02
   15.02.2001Zrušené obchodné meno:
   STUAG - SLOVENSKO, s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   STUAG Bau-Aktiengesellschaft Seilerstätte 18-20 Viedeň 1015 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jarmila Považanová Kaštieľská 1/A Bratislava
   26.08.1999Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61/A Bratislava 827 24
   Noví spoločníci:
   STUAG Bau-Aktiengesellschaft Seilerstätte 18-20 Viedeň 1015 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jarmila Považanová Kaštieľská 1/A Bratislava
   25.08.1999Zrušené sidlo:
   Vígľašská 3 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   STUAG Bau-Aktiengesellschaft Seilerstädtte 18-20 Viedeň 1015 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Fajnor Vígľašská 3 Bratislava
   27.11.1996Nové sidlo:
   Vígľašská 3 Bratislava 851 07
   26.11.1996Zrušené sidlo:
   Vajnorská 47 Bratislava 832 24
   03.05.1996Noví spoločníci:
   STUAG Bau-Aktiengesellschaft Seilerstädtte 18-20 Viedeň 1015 Rakúsko
   02.05.1996Zrušeny spoločníci:
   STUAG Bau-Aktiengesellschaft Seilerstädtte 18-20 Viedeň 1015 Rakúsko
   08.02.1993Nové obchodné meno:
   STUAG - SLOVENSKO, s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 47 Bratislava 832 24
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, mimo tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   STUAG Bau-Aktiengesellschaft Seilerstädtte 18-20 Viedeň 1015 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Fajnor Vígľašská 3 Bratislava