Vytvoriť faktúru

GROUPE SEB Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno GROUPE SEB Slovensko
IČO 31341489
Dátum vzniku 05 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GROUPE SEB Slovensko
Cesta na Senec 2/A
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 401 428 €
Zisk 735 132 €
Aktíva 1 168 406 €
Vlastný kapitál 1 135 798 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0233595224
Mobile phone(s) +421911444292
Fax(es) 0233595225
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,601,840
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 298,958
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 294,096
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 294,096
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,862
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,862
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,299,036
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 917,389
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 5,816
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,816
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 911,573
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 381,069
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 235
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 235
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 369,457
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 11,377
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 578
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 578
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,846
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,846
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,601,840
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,226,486
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 440,981
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 440,981
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,275
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 44,098
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 44,098
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 735,132
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 375,354
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 341,012
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 309,872
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 309,872
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,744
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,166
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,230
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 34,342
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 34,342
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,401,428
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,397,011
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,417
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 440,932
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,130
D. Služby (účtová skupina 51) 92,852
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 319,308
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 227,928
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 86,031
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,349
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 405
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,185
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,185
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 52
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 960,496
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,285,029
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 146
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 144
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 144
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,585
O. Kurzové straty (563) 12
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,573
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,439
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 955,057
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 219,925
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 219,925
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 735,132
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
 • IČO:31341489
 • Sídlo: GROUPE SEB Slovensko, Cesta na Senec 2/A, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Michal Bučko Kovanecká 2308/17 Praha 190 00 Česká republika 10.03.2015
  Martin Zouhar Nad Královskou oborou 159/9 Praha 7 - Bubeneč 170 00 Česká republika 07.11.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  SEB INTERNATIONALE S.A.S. 440 982 € (100%) Ecully F-69130 Francúzska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.12.2016Nový štatutárny orgán:
   Thierry Lucien Andre Bellamy Allee des Lievres Francheville 693 40 Francúzska republika Vznik funkcie: 07.11.2016
   30.11.2016Nový štatutárny orgán:
   Martin Zouhar Nad Královskou oborou 159/9 Praha 7 - Bubeneč 170 00 Česká republika Vznik funkcie: 07.11.2016
   28.04.2015Nové obchodné meno:
   GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Bučko Kovanecká 2308/17 Praha 190 00 Česká republika Vznik funkcie: 10.03.2015
   11.03.2004Noví spoločníci:
   SEB INTERNATIONALE S.A.S. Chemin du Moulin Carron 112 Ecully F-69130 Francúzska republika
   04.09.2000Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   07.11.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.02.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj