Vytvoriť faktúru

GROUPE SEB Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GROUPE SEB Slovensko
IČO 31341489
DIČ 2020336120
IČ DPH SK2020336120
Dátum vzniku 05 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GROUPE SEB Slovensko
Cesta na Senec 2/A
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 401 428 €
Zisk 735 132 €
Aktíva 1 168 406 €
Vlastný kapitál 1 135 798 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0233595224
Mobile phone(s) +421911444292
Fax(es) 0233595225
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,601,840
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 298,958
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 294,096
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 294,096
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,862
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,862
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,299,036
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 917,389
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 5,816
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,816
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 911,573
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 381,069
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 235
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 235
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 369,457
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 11,377
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 578
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 578
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,846
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,846
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,601,840
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,226,486
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 440,981
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 440,981
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,275
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 44,098
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 44,098
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 735,132
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 375,354
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 341,012
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 309,872
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 309,872
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,744
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,166
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,230
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 34,342
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 34,342
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,401,428
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,397,011
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,417
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 440,932
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,130
D. Služby (účtová skupina 51) 92,852
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 319,308
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 227,928
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 86,031
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,349
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 405
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,185
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,185
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 52
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 960,496
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,285,029
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 146
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 144
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 144
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,585
O. Kurzové straty (563) 12
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,573
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,439
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 955,057
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 219,925
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 219,925
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 735,132
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31341489 DIČ: 2020336120 IČ DPH: SK2020336120
 • Sídlo: GROUPE SEB Slovensko, Cesta na Senec 2/A, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Michal Bučko Kovanecká 2308/17 Praha 190 00 Česká republika 10.03.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  SEB INTERNATIONALE S.A.S. 440 982 € (100%) Ecully F-69130 Francúzska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.04.2015Nové obchodné meno:
   GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Bučko Kovanecká 2308/17 Praha 190 00 Česká republika Vznik funkcie: 10.03.2015
   Iris Lia Maria Seijsener Ep Jurus Chemin du Bois D´Ars 1451 Limonest Francúzska republika Vznik funkcie: 10.03.2015
   27.04.2015Zrušené obchodné meno:
   "GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o."
   Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Elena Paoli Pod Kaštany 1107/19 Praha 6 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 28.01.2013
   13.02.2013Nový štatutárny orgán:
   Elena Paoli Pod Kaštany 1107/19 Praha 6 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 28.01.2013
   23.06.2011Nový štatutárny orgán:
   Renaud Marie Martial de Butler Impasse des Lilas 1 er Charbonieres-les-Bains 69 260 Francúzska republika Vznik funkcie: 20.05.2011
   22.06.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Kodytek Třešňová 1234/4 Třešť 589 01 Česká republika Vznik funkcie: 01.05.2010
   04.05.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Kodytek Třešňová 1234/4 Třešť 589 01 Česká republika Vznik funkcie: 01.05.2010
   03.05.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Benčík Azovská 7 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.02.2010
   23.02.2010Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Benčík Azovská 7 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.02.2010
   22.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Zouhar Nad Královskou oborou 159/9 Praha 7 Česká republika Vznik funkcie: 14.08.2002
   02.02.2010Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 06
   01.02.2010Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 07
   18.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Benčík Sološnícka 57 Bratislava Vznik funkcie: 05.09.1996
   01.04.2006Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 07
   31.03.2006Zrušené sidlo:
   Tomášikova 29 Bratislava 821 05
   11.03.2004Noví spoločníci:
   SEB INTERNATIONALE S.A.S. Chemin du Petit Bois Ecully F-69130 Francúzska republika
   10.03.2004Zrušeny spoločníci:
   GROUPE SEB ČR, spol. s.r.o. IČO: 45 280 789 Truhlářská 1104/13 Praha 1 110 00 Česká republika
   30.10.2003Noví spoločníci:
   GROUPE SEB ČR, spol. s.r.o. IČO: 45 280 789 Truhlářská 1104/13 Praha 1 110 00 Česká republika
   29.10.2003Zrušeny spoločníci:
   ROWENTA - Deutschland GmbH Waldstrasse 232 Offenbach/Main 6050 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Šoltes Čermeľská cesta 1474/45 Košice Vznik funkcie: 04.09.2001 Skončenie funkcie: 28.02.2003
   15.05.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Benčík Sološnícka 57 Bratislava Vznik funkcie: 05.09.1996
   Michal Šoltes Čermeľská cesta 1474/45 Košice Vznik funkcie: 04.09.2001 Skončenie funkcie: 28.02.2003
   14.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Benčík Sološnícka 57 Bratislava
   Michal Šoltes Čermeľská cesta 1474/45 Košice
   14.08.2002Nový štatutárny orgán:
   Martin Zouhar Nad Královskou oborou 159/9 Praha 7 Česká republika Vznik funkcie: 14.08.2002
   13.08.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Erik Wolf Lehmann Branderburger Strasse 39 Offenbach Am Main 630 75 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Stolárska 35 Bratislava 831 06 Skončenie funkcie: 27.03.2002
   21.12.2001Nové sidlo:
   Tomášikova 29 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Šoltes Čermeľská cesta 1474/45 Košice
   20.12.2001Zrušené sidlo:
   Stolárska 35 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Egon Guttmann Komenského 8 Trenčín
   23.01.2001Noví spoločníci:
   ROWENTA - Deutschland GmbH Waldstrasse 232 Offenbach/Main 6050 Spolková republika Nemecko
   22.01.2001Zrušeny spoločníci:
   ROWENTA - Deutschland GmbH Waldstrasse 232 Offenbach/Main 6050 Spolková republika Nemecko
   04.09.2000Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Egon Guttmann Komenského 8 Trenčín
   03.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Šinály Sadmelijská 7465/3 Bratislava
   25.03.1999Nový štatutárny orgán:
   Erik Wolf Lehmann Branderburger Strasse 39 Offenbach Am Main 630 75 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Stolárska 35 Bratislava 831 06 Skončenie funkcie: 27.03.2002
   09.02.1999Noví spoločníci:
   ROWENTA - Deutschland GmbH Waldstrasse 232 Offenbach/Main 6050 Spolková republika Nemecko
   08.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Firma ROWENTA - Deutschland GmbH Waldstrasse 232 Offenbach/Main 6050 Spolková republika Nemecko
   07.11.1996Nové sidlo:
   Stolárska 35 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ivan Benčík Sološnícka 57 Bratislava
   Ing. Tibor Šinály Sadmelijská 7465/3 Bratislava
   06.11.1996Zrušené sidlo:
   Hrušková 64 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Gerhard A. Urbannek Nad Rentlovkou 4 Praha 8 181 00 Česká republika
   11.06.1993Nové sidlo:
   Hrušková 64 Bratislava 831 06
   10.06.1993Zrušené sidlo:
   Šaštínska 28 Bratislava 842 10
   05.02.1993Nové obchodné meno:
   "GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o."
   Nové sidlo:
   Šaštínska 28 Bratislava 842 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Firma ROWENTA - Deutschland GmbH Waldstrasse 232 Offenbach/Main 6050 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gerhard A. Urbannek Nad Rentlovkou 4 Praha 8 181 00 Česká republika