Vytvoriť faktúru

Foto MEGA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Foto MEGA
IČO 31341527
DIČ 2020896130
IČ DPH SK2020896130
Dátum vzniku 05 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Foto MEGA
Sch. Trnavského 4
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 291 €
Zisk 679 €
Aktíva 13 151 €
Vlastný kapitál -9 051 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903373848
Mobile phone(s) 0903373848
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 8,289
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 8,289
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,289
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,971
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 180
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,411
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,055
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 14,260
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,371
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -16,021
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 679
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,631
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 533
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 21,848
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 37
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 567
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 911
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,333
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 250
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 17,291
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 16,811
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 300
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 180
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 16,021
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,112
C. Služby (účtová skupina 51) 1,022
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,794
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 203
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,763
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,127
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,270
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,677
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 111
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 111
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -111
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,159
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 679
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31341527 DIČ: 2020896130 IČ DPH: SK2020896130
 • Sídlo: Foto MEGA, Sch. Trnavského 4, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Slavomír Melounek Roľnícka 348 Bratislava 831 07 01.06.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Slavomír Melounek 6 639 € (100%) Roľnícka 348 Bratislava 831 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.06.2006Nové predmety činnosti:
   upratovacie práce
   maliarske, natieračské práce
   mechanické úpravy na zákazku
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Slavomír Melounek Roľnícka 348 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Slavomír Melounek Roľnícka 348 Bratislava 831 07
   31.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Slavomír Melounek Tupolevova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Slavomír Melounek Tupolevova 16 Bratislava
   02.10.2000Noví spoločníci:
   Slavomír Melounek Tupolevova 16 Bratislava
   01.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Marta Gažová Robotnícka 5 Bratislava
   Slavomír Melounek Tupolevova 16 Bratislava
   10.04.1995Noví spoločníci:
   Slavomír Melounek Tupolevova 16 Bratislava
   09.04.1995Zrušeny spoločníci:
   Slavomír Melounek Tupolevova 16 Bratislava
   Alexander Molnár Cesta na Kamzík 7 Bratislava
   05.02.1993Nové obchodné meno:
   Foto MEGA spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Sch. Trnavského 4 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   fotografické služby
   nákup a predaj fotoprístrojov a fotopríslušenstva
   poradenské a konzultačné služby v uvedenom odbore podnikania
   Noví spoločníci:
   Marta Gažová Robotnícka 5 Bratislava
   Slavomír Melounek Tupolevova 16 Bratislava
   Alexander Molnár Cesta na Kamzík 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Slavomír Melounek Tupolevova 16 Bratislava