Vytvoriť faktúru

VAMEKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VAMEKO
IČO 31341535
DIČ 2020313702
IČ DPH SK2020313702
Dátum vzniku 05 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VAMEKO
Tomašíkova 28
82618
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 514 €
Zisk -1 078 €
Aktíva 24 553 €
Vlastný kapitál 24 063 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 24,242
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,242
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 990
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 990
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,696
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 36
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,660
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 21,556
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,236
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,320
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,242
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,985
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 16,759
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 25,667
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,908
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,078
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,257
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,257
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 155
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 155
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,102
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,514
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,514
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,704
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,810
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,550
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,697
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,955
D. Služby (účtová skupina 51) 3,898
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -36
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -36
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -118
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,078
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31341535 DIČ: 2020313702 IČ DPH: SK2020313702
 • Sídlo: VAMEKO, Tomašíkova 28, 82618, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mária Váry Račianska 18 Bratislava 14.12.1998
  Ing. Ladislav Polák Krásna 16 Bratislava 14.12.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Mária Váry 1 660 € (25%) Račianska 18 Bratislava
  Ing. Ladislav Polák 1 660 € (25%) Krásna 16 Bratislava
  Ing. Vojtech Váry 1 660 € (25%) Bratislava
  Ing. Ľubor Varga 1 660 € (25%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Mária Váry Račianska 18 Bratislava
   Ing. Vojtech Váry Račianska 18 Bratislava
   Ing. Ladislav Polák Krásna 16 Bratislava
   Ing. Ľubor Varga Ľ. Fullu 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Váry Račianska 18 Bratislava
   Ing. Ladislav Polák Krásna 16 Bratislava
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Polák Krásna 16 Bratislava
   Ing. Ľubor Varga Ľ. Fullu 10 Bratislava
   Ing. Mária Váry Račianska 18 Bratislava
   Ing. Vojtech Váry Račianska 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Polák Krásna 16 Bratislava
   Ing. Mária Váry Račianska 18 Bratislava
   26.11.1993Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Polák Krásna 16 Bratislava
   Ing. Ľubor Varga Ľ. Fullu 10 Bratislava
   Ing. Mária Váry Račianska 18 Bratislava
   Ing. Vojtech Váry Račianska 18 Bratislava
   25.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Ondrej Koza Plzenská 7 Bratislava
   Ing. Ladislav Polák Krásna 16 Bratislava
   Ing. Ľubor Varga Ľ. Fullu 10 Bratislava
   Ing. Mária Váry Račianska 18 Bratislava
   Ing. Vojtech Váry Račianska 18 Bratislava
   05.02.1993Nové obchodné meno:
   VAMEKO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tomašíkova 28 Bratislava 826 18
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   konzultačno - poradenské, manažérske a sprostredkovateľské služby
   dodavateľská činnosť investičných a neinvestičných celkov v oblasti realizácie pozemných a podzemných stavieb
   sprostredkovanie, predaj a kúpa hnuteľných vecí v ČSFR ako aj v zahraničí / okrem vecí, u ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie /
   sprostredkovanie výroby a dodávky priemyselných produktov
   Noví spoločníci:
   Ondrej Koza Plzenská 7 Bratislava
   Ing. Ladislav Polák Krásna 16 Bratislava
   Ing. Ľubor Varga Ľ. Fullu 10 Bratislava
   Ing. Mária Váry Račianska 18 Bratislava
   Ing. Vojtech Váry Račianska 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Polák Krásna 16 Bratislava
   Ing. Mária Váry Račianska 18 Bratislava