Vytvoriť faktúru

K R O N E R - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno K R O N E R
IČO 31341543
DIČ 2020336109
IČ DPH SK2020336109
Dátum vzniku 03 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K R O N E R
Júlova 12
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 738 860 €
Zisk 212 034 €
Aktíva 304 380 €
Vlastný kapitál 125 361 €
Kontaktné informácie
Email info@astevia.sk
Phone(s) 0243420031, 0337429145, 0243410065
Mobile phone(s) +421902153655, +421911301452
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 810,119
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 266,989
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 266,989
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 129,788
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 126,033
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 11,168
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 542,143
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 61,384
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 61,384
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 100,839
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 100,839
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 100,839
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 379,920
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 378,094
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,826
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 987
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 987
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 810,119
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 337,394
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 60,000
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 664
2. Ostatné fondy (427, 42X) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 58,057
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 58,057
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 212,034
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 468,675
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,646
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,646
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 399,132
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 244,590
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 244,590
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 42,386
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,388
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 23,240
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 81,528
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,536
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,536
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 63,361
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,050
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 4,050
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,738,860
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,715,814
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 20,529
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,517
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,446,993
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,047,258
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 45,885
D. Služby (účtová skupina 51) 190,721
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 124,778
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 92,596
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 31,648
4. Sociálne náklady (527, 528) 534
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,971
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 27,717
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 27,717
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,663
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 291,867
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 452,479
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,272
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,932
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,932
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 15,340
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,271
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 273,596
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 61,562
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 61,562
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 212,034
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31341543 DIČ: 2020336109 IČ DPH: SK2020336109
 • Sídlo: K R O N E R, Júlova 12, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vladimir Kozačenko Júlová 12 Bratislava 831 03 29.03.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Vladimir Kozačenko 6 639 € (100%) Júlová 12 Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.10.2011Zrušeny spoločníci:
   Bohdan Kozačenko Júlová 12 Bratislava 831 01
   15.02.2008Noví spoločníci:
   Vladimir Kozačenko Júlová 12 Bratislava 831 01
   Bohdan Kozačenko Júlová 12 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimir Kozačenko Júlová 12 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 29.03.1993
   14.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Bohdan Kozatchenko ul.K.ú.Romana 26/34 Ľvov Ukrajina
   Vladimír Ivanovič Kozatchenko Júlova 12 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Ivanovič Kozatchenko
   08.05.2004Noví spoločníci:
   Bohdan Kozatchenko ul.K.ú.Romana 26/34 Ľvov Ukrajina
   Vladimír Ivanovič Kozatchenko Júlova 12 Bratislava 831 01
   07.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Ivanovič Kozatchenko Júlova 12 Bratislava
   05.06.1995Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   04.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Sergej Ivanovič Burdenjuk
   17.02.1995Noví spoločníci:
   Vladimír Ivanovič Kozatchenko Júlova 12 Bratislava
   16.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Sergej Ivanovič Burdenjuk Včelárska 13 Bratislava
   Vladimír Ivanovič Kozatchenko Júlova 12 Bratislava
   29.03.1993Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Ivanovič Kozatchenko
   03.02.1993Nové obchodné meno:
   K R O N E R spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Júlova 12 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Sergej Ivanovič Burdenjuk Včelárska 13 Bratislava
   Vladimír Ivanovič Kozatchenko Júlova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Sergej Ivanovič Burdenjuk