Vytvoriť faktúru

DOPO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DOPO
IČO 31341551
DIČ 2020298764
Dátum vzniku 04 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOPO
Bohúňova 3587/25
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 473 €
Zisk 852 €
Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,916
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 466
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,401
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 6,916
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,791
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -9,946
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 852
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,707
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 8
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,219
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 593
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,626
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,480
Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 5,473
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,851
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,622
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 4,046
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 2,797
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 100
C. Služby (účtová skupina 51) 1,036
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 113
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,427
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,540
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 95
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 95
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -95
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,332
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 852
Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016
Files
4242198.tif
Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016