Vytvoriť faktúru

EURO REAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EURO REAL
IČO 31341608
DIČ 2020299325
IČ DPH SK2020299325
Dátum vzniku 05 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EURO REAL
Laurinská 18
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 127 763 €
Zisk -24 447 €
Aktíva 98 812 €
Vlastný kapitál 24 466 €
Kontaktné informácie
Email euro.real@mail.t-com.sk
Phone(s) +421255563312
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 77,547
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 75,961
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,105
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,105
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 86
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 86
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 54,093
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,734
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,734
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 40,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 359
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,677
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 18,549
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 128
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,586
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,353
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 233
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 77,547
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 17,163
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 128,554
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -111,391
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,447
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 77,528
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,059
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,059
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 69,069
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 40,287
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,287
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,446
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 512
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,096
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,887
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,841
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,400
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 126,657
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 127,763
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 992
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 125,665
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,106
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 151,070
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 735
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,867
D. Služby (účtová skupina 51) 56,965
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 51,566
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 38,231
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 13,164
4. Sociálne náklady (527, 528) 171
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,101
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,908
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,908
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,928
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -23,307
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,090
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 180
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 171
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -180
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -23,487
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24,447
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31341608 DIČ: 2020299325 IČ DPH: SK2020299325
 • Sídlo: EURO REAL, Laurinská 18, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Fajta Rubínová 4 Bratislava 831 52 14.07.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Fajta 6 639 € (100%) Rubínová 4 Bratislava 831 52
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.12.2006Nové sidlo:
   Laurinská 18 Bratislava 811 01
   29.12.2006Zrušené sidlo:
   Štefánikova 18 Bratislava 811 05
   30.03.2005Nové predmety činnosti:
   obstarávateľská činnosť spojená so správou bytových a nebytových priestorov
   čistiace a upratovacie práce,
   poradenstvo v oblasti zriaďovania interiérov a exteriérov v rozsahu voľnej živnosti
   údržba zelene
   14.07.1998Noví spoločníci:
   Jozef Fajta Rubínová 4 Bratislava 831 52
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Fajta Rubínová 4 Bratislava 831 52
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Fajta Štafánikova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Fajta Štefánikova 18 Bratislava
   27.05.1997Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   01.02.1995Noví spoločníci:
   Jozef Fajta Štafánikova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Fajta Štefánikova 18 Bratislava
   31.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Jozef Fajta Štafánikova 18 Bratislava
   Libor Slovák Lehotského 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Fajta
   Libor Slovák
   05.02.1993Nové obchodné meno:
   EURO REAL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 18 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   stolárstvo a tesárstvo
   nákup, predaj a sprostredkovateľstvo tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v uvedenej oblasti
   Noví spoločníci:
   Jozef Fajta Štafánikova 18 Bratislava
   Libor Slovák Lehotského 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Fajta
   Libor Slovák