Vytvoriť faktúru

NOBAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NOBAL
Stav Zrušená
IČO 31341632
DIČ 2020293616
Dátum vzniku 05 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOBAL
Bulharská 70
82104
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 71,281
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 265
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 265
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 265
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 70,248
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 9,398
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 9,398
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 60,780
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 52,849
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,849
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,309
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,622
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 70
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 70
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 768
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 768
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 71,281
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -245,091
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,556
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,967
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -4,411
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 8,131
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 548
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 548
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -257,326
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -257,326
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 316,372
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 641
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 641
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 315,731
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 267,910
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 267,910
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 41,724
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,840
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,149
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 63
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,045
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Files
4279093.tif
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:31341632 DIČ: 2020293616
 • Sídlo: NOBAL, Bulharská 70, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Februára 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.11.2014Nové obchodné meno:
   NOBAL spol. s r.o. v likvidácii
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Damitš gen. Svobodu 20 Prešov 080 01
   Zlatko Čolakhodžič Popradská 10556/21 Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   26.11.2014Zrušené obchodné meno:
   NOBAL spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Damitš gen. Svobodu 20 Prešov
   Zlatko Čolakhodžič Popradská 10556/21 Bratislava 821 06
   Ing. Milan Jurica Raketová 3248/4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.05.2001Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   10.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Zlatko Čolakhodžič Popradská 10556/21 Bratislava 821 06
   06.04.1999Nové sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 821 04
   05.04.1999Zrušené sidlo:
   Gorkého 13-15 Bratislava 811 01
   26.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Damitš gen. Svobodu 20 Prešov
   Zlatko Čolakhodžič Popradská 10556/21 Bratislava 821 06
   Ing. Milan Jurica Raketová 3248/4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Zlatko Čolakhodžič Popradská 10556/21 Bratislava 821 06
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Damitš gen. Svobodu 20 Prešov
   Ing. Milan Jurica Hroboňova 6 Bratislava
   Zlatko Čolakhodžic Korčulanska 3 Zagreb Chorvátska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zlatko Čolakhodžič Hroboňova 6 Bratislava
   11.10.1995Nový štatutárny orgán:
   Zlatko Čolakhodžič Hroboňova 6 Bratislava
   17.07.1995Noví spoločníci:
   Ing. Milan Damitš gen. Svobodu 20 Prešov
   16.07.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Damitš gen. Svobodu 20 Prešov
   JUDr. Pavel Hagyari Kozia 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Hagyari Beňadická 2 Bratislava
   23.11.1994Nové sidlo:
   Gorkého 13-15 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavel Hagyari Kozia 20 Bratislava
   Ing. Milan Jurica Hroboňova 6 Bratislava
   22.11.1994Zrušené sidlo:
   Vlčkova 35 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavel Hagyari Beňadická 2 Bratislava
   05.02.1993Nové obchodné meno:
   NOBAL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vlčkova 35 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Damitš gen. Svobodu 20 Prešov
   JUDr. Pavel Hagyari Beňadická 2 Bratislava
   Zlatko Čolakhodžic Korčulanska 3 Zagreb Chorvátska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Damitš gen. Svobodu 20 Prešov
   JUDr. Pavel Hagyari Beňadická 2 Bratislava