Vytvoriť faktúru

ITALROJA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ITALROJA
IČO 31341667
DIČ 2020350937
IČ DPH SK2020350937
Dátum vzniku 05 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ITALROJA
Holíčska 4
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 141 839 €
Zisk -22 304 €
Aktíva 56 551 €
Vlastný kapitál -101 107 €
Kontaktné informácie
Email italroja@italroja.sk
Phone(s) 0249250102, 0908708387, 0243413266, 836974
Mobile phone(s) 0908708387
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 900
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 900
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 900
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 40,264
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,419
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,436
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 708
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,628
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 41,164
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -123,411
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -107,747
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -22,304
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 164,575
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 68,541
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 86,670
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 80,284
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,481
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,252
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 653
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 443
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,921
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 141,839
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 139,802
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,575
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 462
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 162,548
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 87,010
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,010
C. Služby (účtová skupina 51) 38,604
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 27,075
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 242
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 450
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,157
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -20,709
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,753
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 635
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 346
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 289
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -635
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -21,344
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -22,304
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31341667 DIČ: 2020350937 IČ DPH: SK2020350937
 • Sídlo: ITALROJA, Holíčska 4, 85105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jana Hajašová Holíčska 4 Bratislava 05.02.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jana Hajašová 1 328 € (20%) Holíčska 4 Bratislava
  Mauro Montagner 5 312 € (80%) Musile di Piave Talianska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.06.1998Noví spoločníci:
   Jana Hajašová Holíčska 4 Bratislava
   Mauro Montagner Via Verona 10 Musile di Piave Talianska republika
   21.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Jana Hajašová Holíčska 4 Bratislava
   Mauro Montagner Via Verona 10 Musile di Piave Talianska republika
   11.02.1997Noví spoločníci:
   Jana Hajašová Holíčska 4 Bratislava
   Mauro Montagner Via Verona 10 Musile di Piave Talianska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   10.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Jana Hajašová Holíčska 4 Bratislava
   Roberto Spada Via A.De.Gasperi 24 Residente, S. Vendemiano Talianska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.02.1993Nové obchodné meno:
   ITALROJA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Holíčska 4 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie, kúpa a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Jana Hajašová Holíčska 4 Bratislava
   Roberto Spada Via A.De.Gasperi 24 Residente, S. Vendemiano Talianska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Hajašová Holíčska 4 Bratislava