Vytvoriť faktúru

IS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IS
IČO 31341781
DIČ 2020332105
IČ DPH SK2020332105
Dátum vzniku 09 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IS
Wattova 22
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 134 308 €
Zisk -2 354 €
Aktíva 131 384 €
Vlastný kapitál 117 832 €
Kontaktné informácie
Email predajna@island.sk
Webová stránka http://www.island.sk
Mobile phone(s) +421910906412
Fax(es) 0243335468, 0243426269, 0255960982
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 21,630
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 21,630
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,831
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 94,739
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,925
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 49
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,167
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 116,369
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 71,729
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 66,422
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 690
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,354
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 44,640
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 44,640
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 41
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,238
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,759
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,602
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 134,308
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 55,991
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 78,316
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 134,831
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 38,631
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,474
C. Služby (účtová skupina 51) 20,756
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 50,902
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 515
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,950
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 602
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -523
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 56,446
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 27
X. Výnosové úroky (662) 4
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 23
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 897
M. Nákladové úroky (562) 116
N. Kurzové straty (563) 21
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 760
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -870
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,393
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,354
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31341781 DIČ: 2020332105 IČ DPH: SK2020332105
 • Sídlo: IS, Wattova 22, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ľubomír Griač Wattova 22 Bratislava 09.02.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľubomír Griač 6 639 € (100%) Wattova 22 Bratislava 821 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Griač Wattova 22 Bratislava 821 04
   07.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Griač Wattova 22 Bratislava
   Ing. Ladislav Pastírik Topoľčianska 21 Bratislava
   10.05.2006Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Griač Wattova 22 Bratislava
   Ing. Ladislav Pastírik Topoľčianska 21 Bratislava
   09.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Griač Wattova 22 Bratislava
   Ladislav Pastírik Topoľčianska 21 Bratislava
   Vladimír Rondoš Hrobákova 13 Bratislava
   17.04.2001Noví spoločníci:
   Ľubomír Griač Wattova 22 Bratislava
   Ladislav Pastírik Topoľčianska 21 Bratislava
   Vladimír Rondoš Hrobákova 13 Bratislava
   16.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Griač Wattova 22 Bratislava
   Ladislav Pastírik Topoľčianska 21 Bratislava
   Vladimír Rondoš Hrobákova 13 Bratislava
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Ľubomír Griač Wattova 22 Bratislava
   Ladislav Pastírik Topoľčianska 21 Bratislava
   Vladimír Rondoš Hrobákova 13 Bratislava
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Griač Wattova 22 Bratislava
   Ladislav Pastírik Topoľčianska 21 Bratislava
   Vladimír Rondoš Hrobákova 13 Bratislava
   Ján Sameliak Komenského 506 Námestovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Sameliak Komenského 506 Námestovo
   27.01.1997Noví spoločníci:
   Ľubomír Griač Wattova 22 Bratislava
   Ladislav Pastírik Topoľčianska 21 Bratislava
   Vladimír Rondoš Hrobákova 13 Bratislava
   Ján Sameliak Komenského 506 Námestovo
   26.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Griač Wattova 22 Bratislava
   Vladimír Rondoš Hrobákova 13 Bratislava
   Ján Sameliak Komenského 506 Námestovo
   23.06.1995Noví spoločníci:
   Ján Sameliak Komenského 506 Námestovo
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Sameliak Komenského 506 Námestovo
   22.06.1995Zrušeny spoločníci:
   ZECCO s.r.o. Dúbravská cesta 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viliam Sameliak Komenského 506 Námestovo
   10.11.1994Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   reklamná a propagačná činnosť
   vývoj, výroba výrobkov informačného a propagačného charakteru z dreva, umelých hmôt, kovov a kameňa pomocou počítačom riadenej techniky
   09.11.1994Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná činnosť
   09.02.1993Nové obchodné meno:
   IS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Wattova 22 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   ZECCO s.r.o. Dúbravská cesta 2 Bratislava
   Ľubomír Griač Wattova 22 Bratislava
   Vladimír Rondoš Hrobákova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubomír Griač Wattova 22 Bratislava
   Viliam Sameliak Komenského 506 Námestovo