Vytvoriť faktúru

alfa BASE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno alfa BASE
IČO 31342027
DIČ 2020345371
IČ DPH SK2020345371
Dátum vzniku 11 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo alfa BASE
Bárdošova 2/A
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 77 764 €
Zisk 15 432 €
Aktíva 7 520 €
Vlastný kapitál -36 517 €
Kontaktné informácie
Email alfainfo@alfabase.sk
Webová stránka http://www.alfabase.sk
Phone(s) +421254791152, +421254791396
Fax(es) 0254791152
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,528
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 804
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,724
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 16,528
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -21,085
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,705
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,705
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 671
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -43,893
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 15,432
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,613
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 37,613
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 127
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,644
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,962
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 33,880
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 77,764
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,397
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 75,739
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 628
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 61,234
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 2,373
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,706
C. Služby (účtová skupina 51) 11,192
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 35,960
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 445
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 3,243
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,315
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 16,530
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 57,865
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 108
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 108
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -107
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 16,423
P. Daň z príjmov (591, 595) 991
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 15,432
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31342027 DIČ: 2020345371 IČ DPH: SK2020345371
 • Sídlo: alfa BASE, Bárdošova 2/A, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Paľa Družstevná 45 Šenkvice 16.10.1998
  Ing. Dušan Karkalík Ďurgalova 7 Bratislava 17.05.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Paľa 3 353 € (50%) Družstevná 45 Šenkvice
  Ing. Dušan Karkalík 3 353 € (50%) Ďurgalova 7 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.04.2010Nové sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 831 01
   22.04.2010Zrušené sidlo:
   Saratovská 26/A Bratislava 841 02
   09.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Krajčovič 555 Majcichov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Krajčovič 555 Majcichov Vznik funkcie: 17.03.2003
   28.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Paľa Družstevná 45 Šenkvice
   Ing. Dušan Karkalík Ďurgalova 7 Bratislava
   Ing. Tibor Krajčovič 555 Majcichov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Krajčovič 555 Majcichov Vznik funkcie: 17.03.2003
   27.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Karkalík Ďurgalova 7 Bratislava
   Ing. Jozef Paľa Hlaváčikova 7 Bratislava
   04.03.2002Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   činnosť organizačno-ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   prenájom hotových programov /softvare/ na základe zmluvy s autorom
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   17.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Karkalík Ďurgalova 7 Bratislava
   Ing. Jozef Paľa Hlaváčikova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Karkalík Ďurgalova 7 Bratislava
   16.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Karkalík Osuského 36 Bratislava
   Ing. Ivan Miniarik Tichá 26 Bratislava
   Ing. Jozef Paľa Hlaváčikova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Karkalík Osuského 36 Bratislava
   Ing. Ivan Miniarik Tichá 26 Bratislava
   08.06.2000Nové sidlo:
   Saratovská 26/A Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Karkalík Osuského 36 Bratislava
   Ing. Ivan Miniarik Tichá 26 Bratislava
   Ing. Jozef Paľa Hlaváčikova 7 Bratislava
   07.06.2000Zrušené sidlo:
   Pribišova 15 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Karkalík Osuského 36 Bratislava
   Ing. Ivan Miniarik Tichá 26 Bratislava
   Ing. Jozef Paľa Hlaváčikova 7 Bratislava
   Ing. Vojtech Švehlík Pribišova 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Švehlík Pribišova 15 Bratislava
   16.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Karkalík Osuského 36 Bratislava
   Ing. Ivan Miniarik Tichá 26 Bratislava
   Ing. Jozef Paľa Hlaváčikova 7 Bratislava
   Ing. Vojtech Švehlík Pribišova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Paľa Družstevná 45 Šenkvice
   Ing. Dušan Karkalík Osuského 36 Bratislava
   Ing. Ivan Miniarik Tichá 26 Bratislava
   Ing. Vojtech Švehlík Pribišova 15 Bratislava
   15.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Karkalík Osuského 36 Bratislava
   Ing. Ivan Miniarik Tupolevova 4 Bratislava
   Ing. Jozef Paľa Rovniankova 14 Bratislava
   Ing. Vojtech Švehlík Pribišova 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Miniarik
   Ing. Vojtech Švehlík
   11.02.1993Nové obchodné meno:
   alfa BASE spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribišova 15 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmlúv s autorom
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   poradenská a konzultačná činnosť v uvedených oblastiach
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Karkalík Osuského 36 Bratislava
   Ing. Ivan Miniarik Tupolevova 4 Bratislava
   Ing. Jozef Paľa Rovniankova 14 Bratislava
   Ing. Vojtech Švehlík Pribišova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Miniarik
   Ing. Vojtech Švehlík