Vytvoriť faktúru

MEDIA IN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDIA IN
IČO 31342108
DIČ 2020346537
IČ DPH SK2020346537
Dátum vzniku 11 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIA IN
Révová 7
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 391 609 €
Zisk 19 431 €
Aktíva 88 644 €
Vlastný kapitál 38 809 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0232151221, 0911704111, 0232151226, 0232151228, 0232151265
Mobile phone(s) +421911704111, 0911229399, 0911704111
Fax(es) 0232151227
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,346
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,346
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,346
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 80,759
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 44,753
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 79
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,197
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 87,105
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,575
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 23,238
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 23,238
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,906
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 19,431
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 42,530
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,759
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 38,771
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 36,477
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 586
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,708
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 391,609
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 391,609
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 364,949
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,445
C. Služby (účtová skupina 51) 348,433
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,252
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,762
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 902
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 26,660
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 38,731
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,024
M. Nákladové úroky (562) 324
N. Kurzové straty (563) 557
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 143
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,022
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 25,638
P. Daň z príjmov (591, 595) 6,207
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 19,431
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31342108 DIČ: 2020346537 IČ DPH: SK2020346537
 • Sídlo: MEDIA IN, Révová 7, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Papay Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 10 30.06.2003
  Ing. Zuzana Lacová Trenčianska 39 Bratislava 821 09 30.04.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Zuzana Lacová 7 902 € (34%) Trenčianska 39 Bratislava 821 09
  SORIA, a.s. 15 336 € (66%) Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.05.2015Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Lacová Trenčianska 39 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Lacová Trenčianska 39 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 30.04.2015
   12.05.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Lacová Trnavská cesta 62 Bratislava 821 01
   22.04.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Papay Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 30.06.2003
   21.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Futura Investment, a.s. M. Kuděje 321 Litomyšl 570 01 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Papay Rajecká ul. 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 30.06.2003
   21.05.2008Noví spoločníci:
   SORIA, a.s. IČO: 17 318 807 Révová 7 Bratislava 811 02
   20.05.2008Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   20.02.2008Nové sidlo:
   Révová 7 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   technicko - organizačné zabezpečenie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
   výstavnícká činnosť
   marketingové poradenstvo a marketingové služby
   nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
   výroba reklamných a propagačných materiálov
   výroba, predaj, požičiavanie a rozmnožovanie zvukových a zvukovoobrazových záznamov (audio, video) so súhlasom autora
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Lacová Trnavská cesta 62 Bratislava 821 01
   19.02.2008Zrušené sidlo:
   Matúškova 15 Bratislava 831 01
   20.06.2006Noví spoločníci:
   Futura Investment, a.s. M. Kuděje 321 Litomyšl 570 01 Česká republika
   19.06.2006Zrušeny spoločníci:
   IMAGE CONCEPTION, s.r.o. Na kopci 38 Bratislava 811 02
   WATCHMAN, s.r.o. M. Schneidera - Trnavského 22 Bratislava 841 01
   29.12.2005Noví spoločníci:
   IMAGE CONCEPTION, s.r.o. Na kopci 38 Bratislava 811 02
   28.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Gruenberg Investment B.V. Weteringschans 26 Amsterdam 1077SG Holandsko
   12.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Alexandra Kasperová Matěje Kuděje 321 Litomyšl 570 01 Česká republika Vznik funkcie: 11.02.1993
   09.09.2005Noví spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   WATCHMAN, s.r.o. M. Schneidera - Trnavského 22 Bratislava 841 01
   08.09.2005Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   WATCHMAN, s.r.o. Čipkárska 13 Bratislava 821 09
   29.06.2004Noví spoločníci:
   Gruenberg Investment B.V. Weteringschans 26 Amsterdam 1077SG Holandsko
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   WATCHMAN, s.r.o. Čipkárska 13 Bratislava 821 09
   28.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Gruenberg Investment B.V. Weteringschans 26 Amsterdam 1077SG Holandsko
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   28.02.2004Noví spoločníci:
   Gruenberg Investment B.V. Weteringschans 26 Amsterdam 1077SG Holandsko
   27.02.2004Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   27.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Papay Rajecká ul. 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 30.06.2003
   26.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. I. Bukovčana 14 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 12.08.1994
   25.03.2003Noví spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Alexandra Kasperová Matěje Kuděje 321 Litomyšl 570 01 Česká republika Vznik funkcie: 11.02.1993
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. I. Bukovčana 14 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 12.08.1994
   24.03.2003Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Záhorská Bystrica 840 08
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. I. Bukovčana 14 Bratislava 841 08
   22.12.2000Nové sidlo:
   Matúškova 15 Bratislava 831 01
   21.12.2000Zrušené sidlo:
   Mokrohájska ul. 6 Bratislava 841 05
   03.05.1999Noví spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   02.05.1999Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GRAY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Cintorínska 21 Bratislava 811 08
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Záhorská Bystrica 840 08
   23.01.1998Nové sidlo:
   Mokrohájska ul. 6 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   SORIA & GRAY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Cintorínska 21 Bratislava 811 08
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Záhorská Bystrica 840 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Záhorská Bystrica 840 08
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. I. Bukovčana 14 Bratislava 841 08
   22.01.1998Zrušené sidlo:
   Černyševského 23 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GRAY, spol. s r.o. Cintorínska 21 Bratislava
   PhDr. Alexandra Kasperová Černyševského 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Alexandra Kasperová Černyševského 23 Bratislava
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. I. Bukovčana 14 Bratislava
   16.01.1995Noví spoločníci:
   SORIA & GRAY, spol. s r.o. Cintorínska 21 Bratislava
   PhDr. Alexandra Kasperová Černyševského 23 Bratislava
   15.01.1995Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Alexandra Kasperová Černyševského 23 Bratislava
   18.11.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. I. Bukovčana 14 Bratislava
   20.09.1993Noví spoločníci:
   PhDr. Alexandra Kasperová Černyševského 23 Bratislava
   19.09.1993Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Ján Fülle nám. Hraničiarov 20 Bratislava
   PhDr. Alexandra Kasperová Černyševského 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Ján Fülle
   11.02.1993Nové obchodné meno:
   MEDIA IN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Černyševského 23 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť reklamnej agentúry
   marketing
   public relation (činnosť v oblasti komunikácie s verejnosťou)
   Noví spoločníci:
   PhDr. Ján Fülle nám. Hraničiarov 20 Bratislava
   PhDr. Alexandra Kasperová Černyševského 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Ján Fülle
   PhDr. Alexandra Kasperová Černyševského 23 Bratislava