Vytvoriť faktúru

EXPO LINE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EXPO LINE
IČO 31342167
DIČ 2020299501
IČ DPH SK2020299501
Dátum vzniku 15 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EXPO LINE
Moyzesova 5
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 777 196 €
Zisk 89 732 €
Aktíva 1 195 297 €
Vlastný kapitál -205 777 €
Kontaktné informácie
Email expoline@expoline.sk
Phone(s) 0254434774
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 481,726
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 111,908
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 87,428
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 73,259
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 14,169
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 24,480
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 23,230
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 1,250
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 366,075
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 107,909
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 57,327
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 50,582
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 129,335
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 129,335
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 129,335
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 128,831
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 77,986
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 50,845
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,743
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,743
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 481,726
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -116,046
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,772
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,772
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 677
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 677
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -213,227
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -213,227
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 89,732
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 597,772
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,523
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 478
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,045
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 596,049
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 234,183
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 234,183
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 319,482
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,386
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,009
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,546
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,443
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 -800
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) -800
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,597,887
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 777,196
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,546,811
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -820,686
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 50,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,071
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 683,245
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,000
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 26,296
D. Služby (účtová skupina 51) 491,375
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 31,937
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 23,550
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,227
4. Sociálne náklady (527, 528) 160
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,895
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 44,829
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 44,829
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 65,578
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,335
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 93,951
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 205,454
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,343
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 366
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 366
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 977
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,338
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 92,613
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 89,732
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31342167 DIČ: 2020299501 IČ DPH: SK2020299501
 • Sídlo: EXPO LINE, Moyzesova 5, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing.arch. Karol Kállay Fándlyho 12/A Bratislava 811 03 15.02.1993
  Ing. arch. Karol Kállay Fándlyho 12/A Bratislava 811 05 19.03.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing.arch. Karol Kállay 6 772 € (100%) Fándlyho 12/A Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.04.2014Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Karol Kállay Fándlyho 12/A Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 19.03.2014
   11.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Karol Kállay Fándlyho 12/A Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 15.02.1993
   10.03.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 15.02.1993
   Ing.arch. Karol Kállay Fándlyho 12/A Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 15.02.1993
   13.03.2004Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemných stavieb a interiéru
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   technické zabezpečenie výstav, realizácia interiérov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod /
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   inžinierska činnosť / okrem vybraných činností v stavebníctve /
   vykonávanie inžinierskych stavieb / vrátane vybavenia sídliskových celkov /
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   architektonické a technické zabezpečenie interiérov, výstav a rekonštrukcie výstav
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba a predaj reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   požičiavanie športových potrieb
   požičiavanie lodí
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 15.02.1993
   Ing.arch. Karol Kállay Fándlyho 12/A Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 15.02.1993
   12.03.2004Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   technické zabezpečenie výstav, realizácia interiérov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   inžinierska činnosť /okrem vybraných činností v stavebníctve
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   architektonické a technické zabezpečenie interiérov, výstav a rekonštrukcie výstav
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba a predaj reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   požičiavanie športových potrieb
   požičiavanie lodí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Dulovo nám. 8 Bratislava
   28.11.2001Noví spoločníci:
   Ing.arch. Karol Kállay Fándlyho 12/A Bratislava 811 03
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   27.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Fándlyho 12/a Bratislava
   Ing. Rudolf Olt Stránecké 6 Brno Česká republika
   05.03.2001Nové predmety činnosti:
   požičiavanie športových potrieb
   požičiavanie lodí
   18.07.2000Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba a predaj reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   03.01.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   inžinierska činnosť /okrem vybraných činností v stavebníctve
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   architektonické a technické zabezpečenie interiérov, výstav a rekonštrukcie výstav
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Fándlyho 12/a Bratislava
   Ing. Rudolf Olt Stránecké 6 Brno Česká republika
   02.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Dulovo nám. 8 Bratislava
   Ing. Rudolf Olt Stránecké 6 Brno Česká republika
   19.10.1998Noví spoločníci:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Dulovo nám. 8 Bratislava
   Ing. Rudolf Olt Stránecké 6 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Dulovo nám. 8 Bratislava
   18.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Dulovo nám. 8 Bratislava
   Ing. Rudolf Olt Stránecké 6 Brno Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Dulovo nám. 8 Bratislava
   Ing. Rudolf Olt Stránecké 6 Brno Česká republika
   15.02.1993Nové obchodné meno:
   EXPO LINE s r.o.
   Nové sidlo:
   Moyzesova 5 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   technické zabezpečenie výstav, realizácia interiérov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Dulovo nám. 8 Bratislava
   Ing. Rudolf Olt Stránecké 6 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Dulovo nám. 8 Bratislava
   Ing. Rudolf Olt Stránecké 6 Brno Česká republika